GO

This module is unlicensed please purchase a new license from N A Development

Reference CitectSCADA

Vybrané referenční projekty realizované ve spolupráci s našimi systémovými integrátory

Doprava a pošty
Řízení letového provozu ČR - Centrální monitorovací systém CMOS
Hlavní pošta Ostrava – Řízení dopravníků pošty
Dálniční tah Bratislava Maďarsko - monitorování
Česká pošta Praha – řízení dopravníkových pásů

Doprava a zpracování ropných produktů
SLOVNAFT Bratislava – Řízení slovenského produktovodu
Transpetrol – monitorování ropovodu
ČEPRO – monitorování českého produktovodu
Chemopetrol Litvínov - monitorování etylénovodu

Energetika
Haifa Chemicals, Izrael – Řízení parní turbíny
Elektrárna Egypt – Řízení parní turbíny
Cukrovar Irán – Řízení parní turbíny
Bolton UK – Řízení parní turbíny
Fribourgh Švýcarsko - Řízení parní turbíny
Taitung Taiwan - Řízení parní turbíny
DNT Tušimice – Řízení čerpacích stanic vodního hospodářství
Danisco Foods – Řízení výměníkové stanice
Rafinerie du Tadla, Maroko – Řízení turbíny
Sokolovská uhelná a.s. – Provoz kyslíkárna
DNT Tušimice – Řízení skládkových strojů homogenizační skládky
DNT Tušimice – Řízení homogenizační skládky DNT Chomutov
ČEZ a. s. EL. DĚTMAROVICE – Řízení popílkových sil AGP
ČEZ a. s. EL. DĚTMAROVICE – Bilancování dodávek uhlí pro bloky 4*200MW
ČEZ a. s. EL. DĚTMAROVICE – Monitorování odpadních vod
ČEZ a. s. EL. DĚTMAROVICE – Monitorování plynových hořáků
ČEZ a. s. EL. DĚTMAROVICE – Čerpání hasící linky
ČEZ a. s. EL. DĚTMAROVICE – Nebloková výměníková stanice
ČEZ a. s. EL. DĚTMAROVICE – Dopravníky uhlí

Farmaceutický/ chemický průmysl
VUAB Roztoky - Řízení fermentace
MCHZ a. s. - Výroba dukolu
MCHZ a. s. - Řízení redukční stanice páry
MCHZ a. s. – Poloprovoz aminové chemie
MCHZ a. s. – Výroba kyseliny dusičné KD6
MCHZ a. s. - Anilinová chemie
SYNTHESIA Pardubice – Řízení výroby Gama bubet
SYNTHESIA Pardubice – Řízení absorbce SO2
SYNTHESIA Pardubice – Monitoring a řízení úložiště
SYNTHESIA Pardubice – Řízení elektrodialýzy BUBET
SYNTHESIA Pardubice – Řízení výroby prům. trhavin
SYNTHESIA Pardubice – Řízení "Fine chemicals"
DIAMO, s.p. – Řízení odkaliště na chemické úpravně
Spolana a.s., Neratovice - Skládka toxických odpadů
Duslo Šaľa - Řízení kyslíkárny
Duslo Šaľa - Monitorování výroby kyseliny dusičné

Hutnictví/strojírenství
Aluminium Pavlodar - Řízení odpopílkovacího filtru
DAEWOO AVIA - Sledování montážních linek

Papírenství/celulóza
JIP - Papírny Vltavský Mlýn Loučovice - Výroba papírenské látky
BIOCEL Paskov - Vizualizace hořáků regeneračního kotle
Papírna Belá – Papírenský stroj
Filpap Štetí – Papírenský stroj

Potravinářství
Cukrovar Eastern Sugar Hrochův Týnec - Řídící systém krystalizace
Cukrovar Eastern Sugar Hrochův Týnec - Řízení turbíny
Cukrovar Eastern Sugar Hrochův Týnec - Řízení difuze
Cukrovar Eastern Sugar Hrochův Týnec - Řízení dopravy cukrové řepy
Cukrovar Eastern Sugar Hrochův Týnec - Řízení surovárny
Cukrovar Eastern Sugar Hrochův Týnec - Řízení filtrace
Pivovar Braník - Monitorování plnicí linky
Pivovar Velké Popovice - Monitorování plnicí linky + měření kyslíku
Pivovar Ostravar - Monitorování plnicí linky
Pivovar Hanušovice - Pasterizace piva
Frujo Tvrdonice - Monitorovací systém výroby jogurtů
Agola Jindřichův Hradec - Monitorování provozu jogurtárny
Mlékárna Polná - Monitorování provozu
Meggle Osijek - CIP stanice
Nutricia Nitra - CIP stanice
Nutricia Opočno - CIP stanice, monitorování provozu
Mlékárna Nový Bydžov - monitorování provozu
Mlékárna Valašské Meziříčí - monitorování provozu
Mlékárna Olešnice - Řídící systém máslárny, pasterizace mléka, příjem mléka
Sladovna Chrudim – Řízení sladovny
Pivovar Třebíč - Automatické řízení kvasného procesu
Senická mliekaren - Řízení linky
Želetavské sýrárny - Monitorování provozu vzduchotechniky chladících

Plynárenský průmysl
AGA Vítkovice – Monitorování výroby technických plynů
MND Hodonín - Podzemní zásobník zemního plynu Uhřice
MND Hodonín - Měřicí stanice Brumovice
SPP Bohemia - Podzemní zásobník zemního plynu Dolní Bojanovice
Nafta Gbely - SCADA systém centrálního velínu podzemního zásobníku zemního plynu Láb
Nafta Gbely – Stredisko ťažby kyslého plynu
Nafta Gbely – Velín zásobníku plynu

Sklářství
Sklárna Rykl Otrokovice – řízení stroje
Sklárny Nový Bor – řízení stroje
PRECIOSA a.s. – řízení linek

Stavební materiály
Borgres Borovany -Řízení dopravy z rozprachové sušárny
Moravské šamutové a lupkové závody - Řízení pece
Rakovnické keramické závody a.s. - Doprava keramické hmoty
Gulfiber Polsko - Řízení dávkování suroviny minerálních izolantů
Beton Morava - Výroba betonu

Teplárenství
Teplárna Ústí n. Labem - Řízení kotelny a výměníkových stanic

Vodní hospodářství
MST a.s. Teplárna Ostrava - Monitorování demistanice
ČOV Soběslav – řízení stanice ČOV

 

Zaujala Vás naše nabídka? Rozšiřte řady našich zákazníků. Nechte si od nás zpracovat cenovou nabídku.