GO

Komunikace CitectSCADA se zařízeními RTU

S použitím standardních technologií pro vzdálené komunikace poskytuje CitectSCADA efektivní způsob komunikací s telemetrickými stanicemi (RTU) za zlomek tradičních provozních nákladů.

CitectSCADA umožňuje plánovat připojení k RTU (např. přes modemy nebo mikrovlnné linky). Pro minimalizaci nákladů datové komunikace, CitectSCADA umožňuje připojení k I/O zařízení podle uživatelem definovaných časových plánů, nebo pokud je potřeba přenést data, a poté automaticky se odpojit. CitectSCADA podporuje jako vzdálené I/O zařízení jakékoliv zařízení se sériovým protokolem, pro nějž je v CitectSCADA k dispozici komunikační driver. Uživatel má možnost širokého výběru PLC nebo RTU stanic.

Vestavěná správa

Vestavěná správa komplexních funkcí CitectSCADA pro řízení vzdálených zařízení:

  • průvodce s jednoduchým použitím (Express Communications Wizard)
  • jeden modem může být použit pro komunikaci s více I/O zařízeními
  • CitectSCADA může používat skupinu modemů pro současné připojení více zařízení
  • vlastnost pro zavolání (dial-in) vzdálených zařízení. Pokud nastanou vzdálené alarmy mimo plánovaný čas pro vytáčení čísel, zařízení mohou vytočit číslo na CitectSCADA a přenést informaci o alarmu
  • vytáčení čísel (dial-out) I/O zařízení má plnou podporu redundance. Selže-li primární server, záložní server vytočí vzdálená zařízení. Cache pro data je replikována automaticky mezi servery. Poslední hodnoty jsou vždy drženy v záloze na záložním serveru, což umožňuje restart jednoho ze serverů. CitectSCADA udržuje lokální záznam posledních načtených hodnot z každého zařízení
  • pokud se CitectSCADA nemůže připojit ke vzdálenému zařízení ani po uživatelsky-definovaném počtu pokusů, I/O zařízení bude označeno jako off-line. Hodnoty z tohoto zařízení budou adekvátně označeny také.
  • Každý modem může být konfigurován k definovému účelu volání (dial-in/out, nebo obojí), a pokud je potřeba může být vyhrazen pouze pro CitectSCADA.
  • CitectSCADA podporuje připojení k zařízením, která komunikují s použitím odlišných datových zpráv.

Jednoduchá konfigurace a použití

Monitoring vzdáleného zařízení CitectSCADA, založený na uživatelem definovaném plánu, umožňuje se automaticky připojit ke vzdáleným zařízením a následně provést čtení/zápis dat. Naopak také může přijímat nevyžádané připojení a odesílat data ze vzdálených zařízení. Podpora vzdálených I/O zařízení je více než jen schopnost vzdáleného monitoringu. Umožňuje také využití funkcí Cicode při připojení/odpojení.

Express Communication Wizard (průvodce pro připojení) zahrnuje telefonní číslo a plán pro volání. Nastavte je a nechte CitectSCADA, aby se postaral o časové plány pro volání, datové přenosy a odpojení. Je to automaticky! Implementováním funkce vytáčení čísel (dial-in) vyžaduje vzdálené zařízení, nebo modem, který je schopný posílat identifikační řetězec (ID string). CitectSCADA používá ID řetězec k identifikaci vzdáleného volajícího s vhodným komunikačním protokolem. Pokud zařízení nepodporuje ID řetězec (např. sériový port může být omezen na nativní protokol), průmyslové modemy vyráběny firmou Sixnet a jiné, umí poskytnout vhodné rozhraní.

Příklad architektury vzdálených zařízení včetně podpory redundance a dial-in

Příklad architektury vzdálených zařízení včetně podpory redundance a dial-in

Informace o kvalitě dat je dostupná pro všechny proměnné. Poskytuje automatickou indikaci pro data špatné kvality. Indikace chyby mohou používat standardní chybový text, barvu pozadí obrazovky, nebo vlastní animaci. Standardní nápovědný text (tooltip) na animacích poskytuje operátoru poslední známou hodnotou s časovým razítkem pro přirazený datový point.

Časově značkovaná data

CitectSCADA podporuje časově značkovaná data. Záznamy událostí z RTU (event log) mohou být jednoduše načteny a zpětně doplněny do historických trendů. Podobně alarmy zpracované v RTU s časovým razítkem se objeví v alarmním systému CitectSCADA s časem skutečného vzniku události.

Časově značkovaná data z RTU prezentována v Process Analystu

    Časově značkovaná data z RTU prezentována v Process Analystu