GO

Software ke stažení

Pro stažení budete přesměrování na stránky Schneider Electric

CitectSCADA v 7.40 - nové vlastnosti

Nová verze poskytuje rychlejší pohled do systému a umožňuje rychleji reagovat na problémy technologického procesu, a tím zvýšit účinnost SCADA systému.

Nové moderní grafické šablony

CitectSCADA v7.40 obsahuje nové šablony, určené pro tvorbu moderních SCADA aplikací. Grafický vzhled vychází z jednotného konceptu softwarových aplikací StruxureWare společnosti Schneider Electric.

V rámci těchto nových šablon, lze pro navigaci ve SCADA systému jednoduchým a efektivním způsobem využít funkci hierarchie zařízení (Equipment). Šablony jsou navrženy tak, aby vyhovovaly širokoúhlému rozlišení obrazovky, a svým rozložením umožňovaly rychlý přístup ke grafickým stránkám a rovněž k přehledu hierarchie zařízení. To umožňuje operátorům zvolit si nejlepší způsob, jak rychle získat informace které potřebují. Další zajímavou funkcí těchto nových šablon je možnost zobrazení seznamu naposledy otevřených stránek ve stylu záložek internetového prohlížeče. Uživatel tak má další možnost rychle procházet mezi stránkami vizualizace.

Objektově orientovaná konfigurace

CitectSCADA v7.40 dále rozšiřuje možnosti objektově orientované konfigurace SCADA aplikace. Tato verze zahrnuje podporu syntaxe Equipment.Item v grafice a skriptovacím jazyce Cicode. Usnadňuje přechod z ploché databáze proměnných (variable tags) k hierarchické objektové struktuře (equipments). Inženýři mohou vytvářet efektivnější knihovny grafických prvků, kterým lze přiřadit databázové komponenty. Tím je umožněno vytváření objektových knihoven.

Díky implementaci objektově orientované hierarchie, CitectSCADA poskytuje infrastrukturu a nástroje pro tvorbu projektu v souladu s normou ISA-S88.

Equipment editor

CitectSCADA v7.40 přináší nový Equipment Editor. Tento editor poskytuje intuitivní grafické uživatelské rozhraní pro efektivní konfiguraci šablon zařízení a vytváření jejich instancí v rámci objektové hierarchie v podniku. Editor slouží k tvorbě, mazání, změně a aktualizaci šablon zařízení a tvorbě instancí hierarchie zařízení z jednoho místa. Tím se snižuje čas potřebný pro tvorbu projektu a zjednodušením procesu se také minimalizuje požadavek na zaškolení inženýrů.

Šablony zařízení umožňují standardizaci konfigurace. Výhodou využití šablon zařízení je to, že každý typ zařízení je potřeba nakonfigurovat pouze jednou. Daný typ zařízení pak může být v rámci projektu opakovaně instanciován, aniž by byla vyžadována další konfiguraci. To snižuje čas potřebný pro tvorbu aplikací a poskytuje konzistenci v rámci jednotlivých projektů.

 

Reference na objekty v grafice a šablonách zařízení mohou být společně využity pro tvorbu efektivních knihoven, vytvořením grafiky (symboly a popup okna) odpovídající databázovým komponentům (IO, Alarmy, Trendy, Tagy, atd.). To umožňuje tvůrcům vytvářet knihovny objektů pro monitorování opakovaně používaných technologických zařízení (motory, ventily, dopravníky, PID, atd.), ale i automatizační infrastruktury (PLC, servery, periferie, apod.).

Ecostruxure Web Services

CitectSCADA v7.40 přináší EcoStruxure Web Services (EWS). EWS umožňuje lepší konektivitu pro přenos dat mezi serverem a klienty v reálném čase. EWS zajišťuje interoperabilitu mezi ostatními produkty firmy Schneider Electric a dalšími partnerskými produkty, postavenou na webových technologiích. EWS je efektivní a účinný způsob, jak sdílet data mezi různými softwarovými aplikacemi.

EWS využívá https protokol jako prostředek k bezpečnému přenosu dat. Také může poskytovat přenos dat z aplikací a do aplikací v cloudu. EWS umožňuje obousměrný přenos dat z výrobní úrovně přímo do softwarových aplikací podnikové úrovně nebo také směrem dolů na úroveň PLC řízení.

Zabudovaný Scheduler umožňuje kromě vykonávání funkcí klasického časového plánu provádět energetické plánování a optimalizaci aktivit ve výrobním procesu a technologii budov.

Další vylepšení

CitectSCADA v 7.40 přináší řadu dalších vylepšení. Je certifikován pro operační systémy MS Windows 8 a MS Server 2012. V oblasti licencování je nyní technologie softwarových licenčních klíčů podporována i ve virtualizovaném prostředí.