GO

This module is unlicensed please purchase a new license from N A Development

Spolehlivost CitectSCADA

V oblasti výrobní automatizace a dalších kritických aplikacích vede selhání hardwaru ke ztrátě produkce a může způsobit potenciálně nebezpečné situace. Redundance systému CitectSCADA bude tolerovat selhání kdekoliv ve vašem systému, bez ztráty funkčnosti nebo výkonu.

Spolehlivá architektura

CitectSCADA software podporuje full, hot standby konfiguraci, která poskytuje kompletní redundanci I/O zařízení. Nastavení jednoho zařízení jako primární a druhého jako záložní, bude CitectSCADA v případě výpadku automaticky přepínáno z jednoho na druhý. Díky schopnosti CitectSCADA zapisovat změny požadované hodnoty do primárního i záložního I/O zařízení, může být v redundantní konfiguraci použito i zařízení, které pro redundanci původně nebylo určeno.

Porušený komunikační kabel a nepředvídatelný elektrický šum jsou časté komunikační problémy. Z toho důvodu CitectSCADA umožňuje použití dvou oddělených komunikačních kabelů (nezávislé kabelové trasy) pro každé I/O zařízení. Použitím redundantních komunikačních tras se minimalizuje možnost ztráty komunikace vlivem provozu.

Při komunikaci s I/O zařízením vyžaduje mnoho systémů redundantní konfiguraci I/O serveru. Aby nedošlo ke konfliktu dat a byla maximalizovaná komunikační šířka pásma, komunikuje s I/O zařízením pouze primární I/O server.

Mnoho SCADA systémů používá pro připojení prvků sítě LAN, přičemž například vadná síťová karta může zapříčinit nefunkční komunikaci. CitectSCADA má zabudovanou podporu několika sítí, což zajišťuje plnou LAN redundanci. Jediné, co musíte udělat, je nainstalovat dvě sítě (nebo více, pokud potřebujete). Pokud primární LAN selže, CitectSCADA se automaticky pokusí připojit k jiné dostupné LAN síť bez nutnosti konfigurace.

Často se zapomíná na možnost poruchy souborových serverů. CitectSCADA podporuje redundantní umístění souborů, proto i když váš souborový server selže, bude SCADA systém stále nedotčen. Redundance systému CitectSCADA je integrovaná a snadno konfigurovatelná vlastnost. Ve skutečnosti redundance LAN nevyžaduje žádné nastavení, redundance úloh je nakonfigurovaná během několika sekund pomocí jednoduchého průvodce.

Všechny redundantní vlastnosti mohou být CitectSCADA nasazeny současně a poskytují tak maximální ochranu. Architektura CitectSCADA je založená na úlohách, proto poskytuje bezkonkurenční úroveň SCADA redundance. Každá z úloh CitectSCADA (I/O, trendová, alarmní, reportní, zobrazovací) může být sdílena ostatními počítači v systému. To umožňuje alokovat serverovou úlohu na dva počítače současně; jeden primární a druhý záložní. Pokud primární server selže, záložní automaticky převezme jeho roli bez ztráty dat. Když chybí primární server, klienti automaticky přistupují na záložní. Pokud bude primární server opět on-line, bude automaticky synchronizován, minimalizují se tak mezery v historických souborech.

Protože jsou všechny úlohy odlišné povahy, nabízí CitectSCADA software samostatnou strategii redundance pro každou zvlášť. Pokud potřebujete upgrade nebo změnu konfigurace, můžete nahrát nový projekt na záložní server. Jakmile je projekt nahrán, přepnete se z primárního serveru a spusťte nový projekt na záložním serveru. Pokud systém nebude fungovat podle očekávání, můžete se přepnout zpět na primární server bez nutnosti přerušení výroby.