GO
en-UScs-CZ

Pro správné fungování těchto webových stránek používáme soubory cookie. V závislosti na vašich preferencích mohou být soubory cookies také použity ke zlepšení stránek, zabezpečení a zapamatování podrobností přihlášení, pro správu relací, shromažďování statistik, optimalizaci funkčnosti webu a dodávání obsahu přizpůsobeného vašim zájmům. Uplatňujeme předvolby, které si vyberete, a to jak zde, tak v konkrétních aplikacích, kde od vás budou výslovně požadován výběr dalších preferenčních cookies. Kliknutím na tlačítko "Souhlasit a pokračovat" a přijmete cookies a přejdete přímo na stránky. Nastavení cookies můžete kdykoliv v budoucnosti změnit. Tlačítko pro změnu nastavení se nachází v dolní části stránek.

Cookie Policy

Soubory cookie, známé také jako HTTP cookie, web cookie, nebo browser cookie, jsou data uložená webovou stránkou v prohlížeči, a poté následně zasílána stejné stránce prohlížečem. Cookie jsou navržena jako spolehlivý mechanismus pro zapamatování si událostí, které v prohlížeči nastaly v minulosti, může to být zmáčknutí tlačítka, přihlášení, nebo přístupu na stránky v minulosti.

Strictly Necessary Cookies

These cookies cannot be disabled

Tyto cookie jsou nezbytné pro funkci našich webových stránek. Obvykle se nastavují na základě vašich akcí na stránkách, tj přihlášení atd.

Cookies:
 • .ASPXANONYMOUS
 • .DOTNETNUKE
 • __RequestVerificationToken
 • authentication
 • dnn_IsMobile
 • language
 • LastPageId
 • NADevGDPRCookieConsent_portal_4
 • userBrowsingCookie

Performance Cookies

Tyto cookie nám umožňují sledovat četnost využívání stránek, takže můžeme zlepšovat výkonost a obsah. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a vidíme, jak uživatelé stránky používají. Všechny ukládané informace jsou anonimizovány. Pokud nepovolíte tyto cookies, nebudeme vědět kdy jste naše stránky navštívili nebo jak jste stránky používali.

Cookies:
 • _ga
 • _gat
 • _gid

Functional Cookies

Tyto cookie umožňují stránkám vylepšovat funkcionalitu a obsah. Mohou být nastaveny stránkami nebo třetími stranami, jejichž služby používáme. POkud cookies zakážete potom některé z těchto služeb nebudou fungovat správně.

Cookies:

Currently we are not utilizing these types of cookies on our site.

Targeting Cookies

Tyto cookies mohou bát použity na našich sránkách nyšimi partnery pro reklamu. Mouhou být použity pro sledování vašich zájmů a ukázání relevantních reklam na jiných stránkách. Neukládají přímo osobní informace, ale identifikují Váš prohlížeč. Pokud je zakážete budete mít méně cílenou reklamu.

Cookies:

Currently we are not utilizing these types of cookies on our site.

Spolehlivost CitectSCADA

V oblasti výrobní automatizace a dalších kritických aplikacích vede selhání hardwaru ke ztrátě produkce a může způsobit potenciálně nebezpečné situace. Redundance systému CitectSCADA bude tolerovat selhání kdekoliv ve vašem systému, bez ztráty funkčnosti nebo výkonu.

Spolehlivá architektura

CitectSCADA software podporuje full, hot standby konfiguraci, která poskytuje kompletní redundanci I/O zařízení. Nastavení jednoho zařízení jako primární a druhého jako záložní, bude CitectSCADA v případě výpadku automaticky přepínáno z jednoho na druhý. Díky schopnosti CitectSCADA zapisovat změny požadované hodnoty do primárního i záložního I/O zařízení, může být v redundantní konfiguraci použito i zařízení, které pro redundanci původně nebylo určeno.

Porušený komunikační kabel a nepředvídatelný elektrický šum jsou časté komunikační problémy. Z toho důvodu CitectSCADA umožňuje použití dvou oddělených komunikačních kabelů (nezávislé kabelové trasy) pro každé I/O zařízení. Použitím redundantních komunikačních tras se minimalizuje možnost ztráty komunikace vlivem provozu.

Při komunikaci s I/O zařízením vyžaduje mnoho systémů redundantní konfiguraci I/O serveru. Aby nedošlo ke konfliktu dat a byla maximalizovaná komunikační šířka pásma, komunikuje s I/O zařízením pouze primární I/O server.

Mnoho SCADA systémů používá pro připojení prvků sítě LAN, přičemž například vadná síťová karta může zapříčinit nefunkční komunikaci. CitectSCADA má zabudovanou podporu několika sítí, což zajišťuje plnou LAN redundanci. Jediné, co musíte udělat, je nainstalovat dvě sítě (nebo více, pokud potřebujete). Pokud primární LAN selže, CitectSCADA se automaticky pokusí připojit k jiné dostupné LAN síť bez nutnosti konfigurace.

Často se zapomíná na možnost poruchy souborových serverů. CitectSCADA podporuje redundantní umístění souborů, proto i když váš souborový server selže, bude SCADA systém stále nedotčen. Redundance systému CitectSCADA je integrovaná a snadno konfigurovatelná vlastnost. Ve skutečnosti redundance LAN nevyžaduje žádné nastavení, redundance úloh je nakonfigurovaná během několika sekund pomocí jednoduchého průvodce.

Všechny redundantní vlastnosti mohou být CitectSCADA nasazeny současně a poskytují tak maximální ochranu. Architektura CitectSCADA je založená na úlohách, proto poskytuje bezkonkurenční úroveň SCADA redundance. Každá z úloh CitectSCADA (I/O, trendová, alarmní, reportní, zobrazovací) může být sdílena ostatními počítači v systému. To umožňuje alokovat serverovou úlohu na dva počítače současně; jeden primární a druhý záložní. Pokud primární server selže, záložní automaticky převezme jeho roli bez ztráty dat. Když chybí primární server, klienti automaticky přistupují na záložní. Pokud bude primární server opět on-line, bude automaticky synchronizován, minimalizují se tak mezery v historických souborech.

Protože jsou všechny úlohy odlišné povahy, nabízí CitectSCADA software samostatnou strategii redundance pro každou zvlášť. Pokud potřebujete upgrade nebo změnu konfigurace, můžete nahrát nový projekt na záložní server. Jakmile je projekt nahrán, přepnete se z primárního serveru a spusťte nový projekt na záložním serveru. Pokud systém nebude fungovat podle očekávání, můžete se přepnout zpět na primární server bez nutnosti přerušení výroby.