GO

Klienti CitectSCADA

CitectSCADA poskytuje flexibilitu přístupu k datům odkudkoliv prostřednictvím řady klientských rozhraní a systémů.

Klienti

CitectSCADA software nabízí dvě úrovně klientů. Control klient má kompletní funkčnost aplikace pro zobrazení všech obrazovek a přístup ke čtení a k zápisu všech proměnných řízených SCADA systémem. Díky tomu je Control klient perfektní nástroj pro operátory. View Only klienti (s právy pouze ke čtení) mohou zobrazit veškeré informace SCADA systému, ale nemohou zapisovat žádné proměnné ani spustit kód pro komunikaci s jiným serverem. To dělá z klientů s právy pouze ke čtení vhodný nástroj pro vyšší management, optimalizaci procesů a příležitostným uživatelům řídicího systému. Přístup pouze ke čtení je možný také prostřednictvím Control klienta s nastaveným zabezpečení projektu.

Typická internetová architektura
Typická internetová architektura

Obě úrovně klientů CitectSCADA mohou být využívány k zobrazení řídicích systémových informací. V rámci velínů je typická instalace kompletní CitectSCADA klientské aplikace na počítači. Tyto stroje jsou obvykle vyhrazeny řídicímu systému a aplikační rozhraní poskytuje maximální zobrazení pro vizualizaci a co nejrychlejší odezvu. Uživatel si může zvolit, zda chce mít licenční klíč umístěný na každé klientské stanici nebo licenční klíče na serverech s klientskými licencemi "plovoucími" mezi klienty.

Web klienti

CitectSCADA weboví klienti umožňují uživatelům mimo velín přístup k datům řídicího systému v reálném čase. Webový klient je plně funkční bezúdržbový klient, který má stejné uživatelské rozhraní jako vyhrazení Control klienti (zobrazeno ve formě webové stránky). Klientský projekt je stažen z webového serveru a aktualizace projektu je prováděna automaticky.

  

Zobrazení ve webovém klientovi

Zabezpečení

Zabezpečení bezpečného provozu webových klientů je zajištěno technologií firewallu webového serveru a šifrování hesla. Přístup webových klientů je povolen nebo odepřen na základě uživatelského jména a hesla systému Windows, nebo odepřen pokud je překročen maximální počet webových klientských licencí. Kromě toho konfigurace projektu CitectSCADA vyžaduje lokální uživatelské jméno a heslo pro zabezpečení v rámci podniku i vzdáleného přístupu.

Licencování

Licencování CitectSCADA se vypočítá na základě počtu CitectSCADA klientů připojených k serveru, nikoli na počtu počítačů, na kterých je software CitectSCADA nainstalován. Tato vlastnost činí systém CitectSCADA jedním z cenově nejefektivnějších SCADA systémů na trhu.

Výhody na první pohled:

  • Plná funkcionalita systému
  • Působivý výkon runtime
  • Jednoduchá instalace
  • Žádná emulace
  • Bezúdržbový webový klient
  • Žádné předělávání grafiky
  • Žádné zabezpečovací klíče na straně klienta

Pro současné sledování dvou nebo tří různých projektů, podporuje CitectSCADA běh více webových klientů na jednom počítači.

Lokální weboví klienti s přístupovými právy pouze ke čtení

 

K dispozici jsou i licence pro webové klienty s přístupovými právy pouze ke čtení (View-Only), proto může být váš řídicí systém viditelný pro každého ve vaší organizaci.