GO


 

Plant SCADA (Citect)

Monitorovací / operátorský systém / SCADA HMI software

AVEVA Plant SCADA je plně integrovaný, vysoce spolehlivý a snadno rozšiřitelný řídící a monitorovací software HMI / SCADA, který zajišťuje uživatelům zvyšit návratnost investic do výrobního zařízení. Snadno použitelné konfigurační nástroje a výkonné vlastnosti umožňují rychlé nasazení na aplikaci libovolné velikosti. Celosvětově je nasazeno více než 50 000 licencí tohoto software. Jde o vysoce spolehlivý produkt, určený pro nepřetržité provozy. Díky pružné architektuře software Citect je možné snadné rozšiřování systému dle rostoucích požadavků výroby, a tím chranit investici do SCADA systému.

V oblasti ČR a SR je AVEVA Plant SCADA /CitectSCADA nasazen v celé řadě průmyslových podniků klíčový prvek, umožňující nepřetržitý přehled o výrobních zařízeních v rámci jednotlivých výrobních jednotek a napříč celým podnikem.