GO

Citect Anywhere

Je to nejnovější schopnost CitectSCADA, která umožňuje uživatelům lepší využití aktiv a prostředků provozu.

Základní vlastnosti:

  • připojení k systému CitectSCADA kdykoliv a odkudkoliv
  • přístup z libovolného zařízení s HTML 5 kompatobilním prohlížečem
    • běžné klientské stanice
    • mobilní zařízení
    • zařízení s jiným operačním systémem než MS Windows
  • žádná instalace na straně klienta 
  • podpora CitectSCADA 7.20 spk 5 a vyšší

Zvyšuje hodnotu získaných dat a SCADA systému zjednodušením a ještě větší pružností.


Citect Anywhere je rozšíření, které poskytuje zcela nový přístup k aplikacím SCADA prostřednictvím HTML5 kompatibilních webových prohlížečů. Umožňuje uživatelům bezpečný přístup k informacím a k většímu přehledu o stavu zařízení v jejich správě, ať jsou kdekoliv. S možností zobrazení aktuálního stavu technologie na mobilních zařízeních jsou pracovníci v provozu lépe vybaveni informacemi pro přijetí správných rozhodnutí a pro provedení akce, což přináší minimalizaci nákladů a zvyšuje operativnost. Citect Anywhere poskytuje plnou SCADA funkcionalitu a stejné uživatelské možnosti na inteligentních zařízeních, jako by uživatel byl přímo na operátorském pracovišti.


 
Obrázek 3:  Doporučená topologie Citect Anywhere Secure Gateway