GO

Software ke stažení

Pro stažení budete přesměrování na stránky Schneider Electric

CitectSCADA 2015 (v 7.50) - nové vlastnosti

Nová verze poskytuje rychlejší pohled do systému a umožňuje rychleji reagovat na problémy technologického procesu, a tím zvýšit účinnost SCADA systému.

CitectSCADA 2015 s sebou přinesl mnoho vylepšení a zjednodušení:

 

Zvýšení výkonu alarmního serveru

U kritických procesů může mít i sebemenší zpoždění vyhodnocení alarmu vážné, někdy až katastrofální důsledky. CitectSCADA 7.50 byl optimalizován, aby klientům poskytoval alarmní data s bleskovou rychlostí a s menšími nároky na výkon, než kdy předtím.

 

CitectSCADA jako služba systému Windows

Když je CitectSCADA spuštěn jako služba systému Windows, může systém zprostředkovávat data v rámci uživatelských relací (sessions). To umožňuje aplikaci běžet bez nutnosti přihlášeného uživatele, s uživatelským účtem na serveru.

V minulosti byly pro spuštění CitectSCADA jako služby systému Windows potřebné nástroje třetích stran. Nyní je nutné jen nakonfigurovat službu s názvem "Citect Runtime Manager" v Microsoft™ Management Console na každém serverovém PC, což umožní bezobslužný provoz na serverech systému.

 

Integrovaná grafika v Equipment editoru

Tvorbu projektu si lze ulehčit vložením Genie na grafickou stránku, přímo z nakonfigurované hierarchie zařízení v Equipment Editoru.

 

Záloha  a obnova všech připojených projektů

Správa záloh v CitectSCADA 7.50 je efektivnější, s možností přidávat připojené projekty do souboru zálohy. Umožňuje to i možnost si vybrat, které z projektů budete chtít rozbalit do jiné CitectSCADA 7.50 instalace.

 

Zjištění verze projektu ze zálohy

Tyto změny korespondují s některými vylepšeními Nástroje obnovení projektu (Restore Project Tool), včetně přidání informace Původní verze produktu (Original product version), která indikuje, jaká verze CitectSCADA byla použita k vytvoření vybraného souboru zálohy.

 

Podpora Microsoft .NET z Cicode

CitectSCADA 7.50 umožňuje přístup k Microsoft .NET sestavám pomocí programovacího jazyka Cicode. To dovoluje rozšířit funkčnost vašeho systému s využitím technologie společnosti Microsoft, jako je C# a .NET Framework.

 

Konfigurace a správa Supergenie a Pop-Up stránek s dynamickými asociacemi

Dílčí asociace umožňují konfigurovat a spravovat Super Genie a pop-up stránky redukováním složitosti jejich definice, čímž odstraní potřebu využití funkcí Cicode, nebo velkého množství metadat.

Dynamické asociace (substituce Super Genie nebo PopUp okna) se nyní mohou používat úplné nebo částečné. Jedná se o definici Variable Tagů, Equipment name, nebo Equipment.item odkazů.

Zavedení dílčí asociace znamená:

• Menší nebo žádný kód při použití dynamických asociací

• Kontext dynamické asociace (substituce Super Genie nebo PopUp okna) je udržován přímo na grafické stránce

• Snadné úpravy a konfigurace

 

Podpora režimu rozšířené paměti (Extended memory)

V programu CitectSCADA 7.50 lze nakonfigurovat stav, kdy alarmní server bude pracovat v režimu rozšířené paměti. To umožňuje procesu alarmního serveru využívat paměť nad limit 4 GB.

Režim rozšířené paměti umožňuje efektivní práci alarmního serveru v následujících případech:

• V systémech s rozsáhlou historií archivu alarmů

• Pro velkokapacitní systémy, které mohou generovat velký počet alarmů

Doporučuje se, aby tato funkce byla povolena, pokud má systém nakonfigurováno více než 50.000 alarmů.

 

Aktualizace OPC Factory Server (OFS)

Instalátor CitectSCADA 7.50 nyní umožňuje nainstalovat verzi 3.50 Schneider Electric OPC Factory Server (OFS). Tato verze zahrnuje všechny nejnovější bezpečnostní záplaty a je doporučena pro všechny zákazníky, kteří používají OFS. OPC Factory Server v3.50 lze snadno nainstalovat z úvodní stránky CitectSCADA instalátoru.

 

Možnost přímého upgrade z předchozích verzí

V závislosti na tom, zda bude možno na určitou dobu stávající systém odstavit a zda bude tolerována ztráta dat, je potřeba se rozhodnout pro „online“, případně „offline“ upgrade (předpokladem provedení online upgrade je redundantní dvojice serverů). Na následujících obrázcích je znázorněna možnost a postup upgrade na verzi 2015.

Obrázek 1:  Možnost online upgrade pro projekty v7.20+, a přímého offline upgrade (kromě alarmní historie) pro všechny projekty v5.21+

 

Obrázek 2:  Doporučený postup upgrade s požadavkem zachování dat

 

Nový způsob vydávání opravných Balíčků

Letos v březnu byl vydán první opravný service pack SP1 pro verzi CitectSCADA 2015. Od letošního roku dochází také ke změně vydávání opravných HotFixů. Pro verze 2015 a výše, se již nebudou vytvářet a kombinovat opravné balíčky pro konkrétní uživatele, ale v průběhu roku budou vydávány Patche příslušné poslednímu service packu. V nich bude zahrnuto řešení všech problémů zjištěných u zákazníků a opravených do vydání Patche. Každý následující Patch bude dědit obsah předchozího. Jinými slovy, patch bude něco jako "mini service pack", který bude produkován v pravidelných intervalech, s cílem zajistit stabilitu, výkonnost, kvalitu a funkčnost.

 

Cicode Profiler 

(od verze CitectSCADA 2015 SP1)  

Citect kernel byl doplněn o nástroj - Page Table Profile, který umožňuje shromažďovat informace o tom, jak se provádění jednotlivých Cicode funkcí projevuje ve spuštěném projektu. Tyto informace zahrnují název funkce, počet volání dané funkce, včetně počtu volání z jiných funkcí a procento podílu času zabraného v průběhu periody zpracování. Příliš dlouhý čas zpracování a vysoké procento podílu indikuje potřebu revidování a optimalizace příslušné funkce (včetně funkcí které ji mohou volat). Pro vyhodnocení lze také provést export dat do souboru CSV. Tento soubor se ukládá v adresáři logů CitectSCADA.