GO

Produkty CitectSCADA

CitectSCADA

CitectSCADA je plně integrovaný, vysoce spolehlivý a snadno rozšiřitelný řídící a monitorovací software HMI / SCADA, který zajišťuje uživatelům zvyšit návratnost investic do výrobního zařízení. Snadno použitelné konfigurační nástroje a výkonné vlastnosti umožňují rychlé nasazení na aplikaci libovolné velikosti. Celosvětově je nasazeno více než 50 000 licencí tohoto software. Jde o vysoce spolehlivý produkt, určený pro nepřetržité provozy. Díky pružné architektuře software Citect je možné snadné rozšiřování systému dle rostoucích požadavků výroby, a tím chranit investici do SCADA systému.

Více o CitectSCADA

CitectHistorian

Pro propojení výrobních a obchodních složek v rámci podniku, vytváření reportů a jako datový sklad slouží software Citect Historian.

Více o CitectHistorian

CitectFacilities

CitectFaciities je otevřené a integrované řešení facility management, který byl speciálně navržen pro monitorování středně velkých a rozsáhlých budov nebo komplexů budov.

Více o CitectFacilities