GO
en-UScs-CZ

Pro správné fungování těchto webových stránek používáme soubory cookie. V závislosti na vašich preferencích mohou být soubory cookies také použity ke zlepšení stránek, zabezpečení a zapamatování podrobností přihlášení, pro správu relací, shromažďování statistik, optimalizaci funkčnosti webu a dodávání obsahu přizpůsobeného vašim zájmům. Uplatňujeme předvolby, které si vyberete, a to jak zde, tak v konkrétních aplikacích, kde od vás budou výslovně požadován výběr dalších preferenčních cookies. Kliknutím na tlačítko "Souhlasit a pokračovat" a přijmete cookies a přejdete přímo na stránky. Nastavení cookies můžete kdykoliv v budoucnosti změnit. Tlačítko pro změnu nastavení se nachází v dolní části stránek.

Cookie Policy

Soubory cookie, známé také jako HTTP cookie, web cookie, nebo browser cookie, jsou data uložená webovou stránkou v prohlížeči, a poté následně zasílána stejné stránce prohlížečem. Cookie jsou navržena jako spolehlivý mechanismus pro zapamatování si událostí, které v prohlížeči nastaly v minulosti, může to být zmáčknutí tlačítka, přihlášení, nebo přístupu na stránky v minulosti.

Strictly Necessary Cookies

These cookies cannot be disabled

Tyto cookie jsou nezbytné pro funkci našich webových stránek. Obvykle se nastavují na základě vašich akcí na stránkách, tj přihlášení atd.

Cookies:
 • .ASPXANONYMOUS
 • .DOTNETNUKE
 • __RequestVerificationToken
 • authentication
 • dnn_IsMobile
 • language
 • LastPageId
 • NADevGDPRCookieConsent_portal_4
 • userBrowsingCookie

Performance Cookies

Tyto cookie nám umožňují sledovat četnost využívání stránek, takže můžeme zlepšovat výkonost a obsah. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a vidíme, jak uživatelé stránky používají. Všechny ukládané informace jsou anonimizovány. Pokud nepovolíte tyto cookies, nebudeme vědět kdy jste naše stránky navštívili nebo jak jste stránky používali.

Cookies:
 • _ga
 • _gat
 • _gid

Functional Cookies

Tyto cookie umožňují stránkám vylepšovat funkcionalitu a obsah. Mohou být nastaveny stránkami nebo třetími stranami, jejichž služby používáme. POkud cookies zakážete potom některé z těchto služeb nebudou fungovat správně.

Cookies:

Currently we are not utilizing these types of cookies on our site.

Targeting Cookies

Tyto cookies mohou bát použity na našich sránkách nyšimi partnery pro reklamu. Mouhou být použity pro sledování vašich zájmů a ukázání relevantních reklam na jiných stránkách. Neukládají přímo osobní informace, ale identifikují Váš prohlížeč. Pokud je zakážete budete mít méně cílenou reklamu.

Cookies:

Currently we are not utilizing these types of cookies on our site.

Flexibilita CitectSCADA

Váš SCADA systém, stejně jako vaše podnikání, musí reagovat na měnící se požadavky. Nové výrobní linky nebo tlak na náklady může způsobovat problémy. CitectSCADA software využívá architekturu klient-server, která vám umožní navrhnout a provádět změny vašeho systému podle potřeby.

Flexibilní architektura

CitectSCADA je real-time systém, který zajišťuje vysoký výkon odezvy a integritu dat, od počátku navržen s architekturou klient-server.

Chcete-li plně využít architekturu klient-server, musí být systém rozdělen na úrovni úloh (tasks). Každá úloha pracuje jako samostatný klient a/nebo server, vykonává svou vlastní roli a je propojen s dalšími úlohami vztahem klient-server. CitectSCADA má pět základních úloh, jejichž úkolem je komunikace s I/O zařízeními, monitorování alarmních podmínek, generování výstupních reportů, trendování a uživatelským zobrazením.

Každá z těchto úloh je nezávislá a provádí vlastní zpracování. Díky této jedinečné architektuře máte kontrolu nad tím, které počítače v systému vykonávají kterou úlohu. Například můžete navrhnout jeden počítač pro zpracování zobrazení a reportovacích úloh, zatímco druhý počítač zpracovává zobrazení, I/O a trendy.

Počáteční krok návrhu řídicího systému je umístění I/O serverů podle požadovaného přístupu k datům. Schopnost podporovat až 255 I/O serverů, každý s licencí na velké množství protokolů obsažených v CitectSCADA, vytváří řídicí systém s přístupem k datům v místech, kde se nacházejí. Jakmile jsou data na I/O serverech, zdroj dat se pro další návrh řídicího systému stává irelevantní. To umožňuje kompletní oddělení komunikace a designu řídicího systému, což poskytuje větší flexibilitu při změně umístění I/O serverů nebo připojení systému v budoucnosti.

Mezi I/O servery a dalšími úlohami v rámci CitectSCADA existuje rozhraní publish/subscribe. Rozhraní způsobuje, že požadavky na šířku pásma mezi klienty a servery jsou více ovlivněny činností nebo počtem změn určité proměnné než velikostí systému. CitectSCADA servery mohou být od I/O serverů odděleny sdílenou širokopásmovou komunikací, což zvyšuje možnosti fyzického rozmístění serverů a flexibilitu řídicího systému.

Jakmile jsou zpřístupněny I/O proměnné, všechny ostatní úlohy CitectSCADA mohou být umístěny tak, aby splňovaly požadavky systému. Často jsou CitectSCADA systémy postaveny okolo centrálního páru serverů, z nichž každý může být primární nebo záložní server pro všechny úlohy CitectSCADA. Tento design optimalizuje výkon, protože každá CitectSCADA úloha je prováděna samostatně.

S tímto přístupem může CitectSCADA systém vytvořit samostatné serverové a klientské komponenty na všech dostupných procesorech, což vede k zvýšení výkonu a stability. Systém s jednotlivými procesními úlohami může zůstat na centrálním serveru, nebo může být distribuovaný, podle požadavků na systém.

Stejně jako přemísťování systémových úloh v závislosti na požadavcích rozšíření, může CitectSCADA software také duplikovat systémové úlohy přidáním clusterů, aby umožnil rozšíření systému. Další clustery umožňují rozšíření SCADA systému větším využitím stávajících zdrojů nebo přidáním nových zdrojů. Například systém může dosáhnout bodu, kdy je potřeba rozšířit počet ukládaných trendů. Bez clusterů by musel být zakoupen větší, mnohem dražší počítač. S využitím clusterů může být k systému přidána další trendová úloha a postupně přidávány trendy na tento nový server bez přídavné náklady na hardware.