GO

Kvalita dat

Rozšíření proměnných (tag) o další informace poskytuje ucelenější pohled na proces díky doplněné hodnoty real-time dat a umožňuje jejich lepší dohledatelnost.

Rozšíření tagu

Ve verzi CitectSCADA V7.20 bylo přidáno rozšíření tagu. Každou proměnnou tag reprezentují prvky kvalita dat a časová značka.

Rozšíření proměnné (tag) o kvalitu umožňuje měnit funkcionalitu Tag Override a Control Inhibit. Funkce Tag Override umožňuje manuální přepsání hodnoty proměnné, v případě chyby externího zařízení. Funkce Tag Control Inhibit zajišťuje ochranu důležitých systémových informací a zabraňuje neoprávněnému zápisu dat. Tyto funkce jsou navrženy pro zajištění větší bezpečnosti procesů při současném zvýšení efektivity v případě falešných alarmů.

Rozšíření proměnných   Rozšíření proměnných

Rozšíření proměnných v prostředí CitectSCADA

CitectSCADA poskytuje kvalitu dat v reálném čase a informace o stavu. "Kvalita" dat poskytuje operátorům lepší informovanost pro jejich rozhodování. Každý tag obsahuje hodnotu rozšířenou o kvalitu a časovou značku změny dat. To umožňuje každému klientskému přístupu vidět nejen data, ale také informace o tom, kdy a jak byla data zaznamenána v provozu.

Operátoři mohou být informováni o hodnotě každého real-time tagu spolu s časovou značkou změny hodnoty a informací o stavu kvality. Kvalita dat je rozdělena do tří skupin - dobrá, špatná a neznámá. Tag obsahuje časovou značku poslední změny hodnoty a poslední změny kvality.

Pokud operátoři znají poslední platnou hodnotu, mají informaci o tom, kdy došlo k výpadku systému. Informace o stáří a přesnosti dat umožňují lepší výsledky výpočtů řídicího systému.

CitectSCADA umožňuje vybrat, co se má klientovi zobrazit při výpadku komunikace, a to buď indikace chyby, nebo poslední známá hodnota. Ve výchozím nastavení je u tagů zobrazena kontextová nápověda, která zobrazuje poslední známou kvalitu a časovou značku tagu.

Časově značkovaná data usnadňují přesnou synchronizaci dat. Všem proměnným jsou časové značky přiřazeny buď na I/O serveru nebo v případě telemetrických protokolů (využívajících RTU stanice) přímo u zdroje. Pomocí integrovaného systému a časově značkovaných dat můžete dosáhnout ucelenějšího obrazu a lepší sledovatelnosti.