GO
Text/HTML

Brožura ke stažení

Pro stažení budete přesměrování na stránky Aveva

Enter Title

Co je nového v softwaru CitectSCADA 2018 (v 8.10)

Citect SCADA 2018 přináší nové inženýrské nástroje pokročilé úrovně, pomocí nichž lze vybudovat efektivní SCADA systémy.

 

Zavedení strategie „Povědomí o situaci“ (Situational Awareness)

Tvorby SCADA projektů zavedením strategie povědomí o situaci technologických procesů a znalostí provozu, a to zejména pomocí nového pracovního prostoru a nových knihovních objektů.

Nový pracovní prostor – nový způsob vytváření kontextově orientované vizualizace SCADA

 • Odděluje obsah/detaily od rozložení schématu/šablony pro rychlé zobrazení stavu a efektivní práci s informacemi
 • Equipmentově založený systém dává operátorům okamžitý přehled o situaci a souvislostech
 • Jednoduše propojuje systém alarmů, trendů, blokování a ovládání v jediném vizualizačním rozhraní
 • Zobrazuje související informace na více monitorech bez nutnosti jakéhokoliv naprogramování

Flexibilní, konzistentní a transparentně zobrazující souvislosti vašim operátorům.

 

Správa alarmů

Více možností práce s alarmy a rychlejší identifikace.

Příčina a reakce na alarm (Alarm Cause and Response)

 • Možnost definovat příčiny, reakce a důsledky alarmů, pro informování operátorů k usnadnění řešení mimořádných situací
 • Možnost konfigurovat až 8 příčin pro jednotlivý alarm
 • Zobrazení informací operátorovi v zóně alarmů, v novém pracovním prostoru

Potlačení alarmů (Alarm shelving)

 • Potlačení alarmů po určitou dobu nebo do určitého času/data
 • Opětovné potlačení již vyřazených alarmů
 • Přidání komentáře jako informace ostatním operátorům, proč byl alarm potlačen

Indikace alarmů

 • Okamžité zvýraznění výjimečných situací
 • Automatická indikace priority a stavu nového alarmu s nejvyšší prioritou na příslušném zařízení
 • Možnost výběru polohy zobrazení indikátoru alarmu (alarmní vlajky), úpravy šířky alarmního okraje a vlastností výplně

Vlastnosti zobrazení prioritního alarmu

Nově lze nastavit volitelné vlastnosti zobrazení priority alarmu

 

Vylepšení grafiky

Název grafického objektu

Možnost pojmenovat grafické objekty a použít názvy v uživatelských funkcích Cicode.

Animace vrcholů mnohoúhelníku

Nově lze definovat posuv pro jeden nebo více vrcholů mnohoúhelníku. Animace se provede na základě hodnoty variable tagu nebo výrazu.

Připnutá okna

Okna vizualizace mohou být nyní po otevření "připnuta" na určených místech na hlavním pracovním okně nebo v jiných oknech.

Nastavení události při aktivování a deaktivování oken (Activate/Deactivate)

Nyní lze nakonfigurovat události, které se mají spustit, když je okno aktivováno nebo deaktivováno (např. kliknutí do okna).

Dynamické zobrazení symbolů

Nově lze za běhu aplikace společně s příslušným Genie použít Cicode funkci DspSym() k dynamickému zobrazování rastrové a vektorové grafiky.

Kurzor spuštěné aplikace

Možnosti barev kurzoru.

 

Profily obrazovky (Screen Profiles)

Lze nastavit profily obrazovek pro mutlimonitorové zobrazení aplikace vizualizace a jejich vzájemnou polohu.

 

Odkazy na Equipmenty

Lze vytvořit odkazy na equipmenty mimo vaši hierarchii. Nadefinované odkazy lze využít všude, pro procházení databázemi, alarmní indikátory, počítadla alarmů příslušných equipmentů a další.

 

Kompozitní Genies

Nové knihovní objekty vytvořené novým způsobem jako kompozitní genies.

Dostupné prvky objektové knihovny

 • Pohony – motor, čerpadlo, ventilátor, dopravník, dmychadlo a další
 • Těžba – drtič, řezačka, třídič, podavač, vrata a další
 • Měření – úroveň, teplota, tlak, analyzátor, duální měření a další
 • Ventily – ovládání, klapka, blok, ruční ventil, solenoid a další
 • Ostatní – XY Bar graf, 3-rozměrné souřadnice, trendy, větrný kompas a další

 

Aktualizace asociací Super Genie

Aktualizace asociací bez nutnosti opětovného otevření okna.

 

Změna šířky sloupců mřížky v editoru Citect Studio

Přizpůsobení šířky sloupců v editoru Citect Studio.

 

Zobrazovaný název Equipmentu (Display Name)

Přiřazení smysluplného názvu danému Equipmentu a práce s tímto názvem.

 

Vylepšení Menu

Přiřazení Equipmentu k položce Menu

 

Funkce pole

Možnost vytvářet ve funkcích až třírozměrná pole.

 

Nepřímé vyčítání hodnoty Tagu pomocí funkce TagGetValue()

Nová funkce pro automatické vyčítání hodnoty tagů ve funkcích Cicode

 

Bezproblémový upgrade

Citect SCADA 2018 přináší postup intuitivního a efektivního upgradu SCADA aplikace, který poskytuje podporu pro:

 • Přímý offline upgrade (nezahrnuje historii alarmů) od verze v5.21 dále
 • Online upgrade z verze v7.20 dále

Citect SCADA 2018 je navíc kompatibilní se systémy Windows Server 2016 a Windows 10 (musí být Windows 10 Anniversary Update nebo výše). Stejně tak jsou systémy Windows Server 2012 R2 a Windows 10 kompatibilní pro mnoho často používaných I/O driverů.