GO

Symboly

Pokud používáte nějaký grafický prvek opakovaně, je možné ho uložit do knihovny symbolů. Místo toho, abyste symbol kreslili stále dokola, můžete jej do stránky vložit jako symbol z knihovny.

Symbol ventilu
Symbol ventilu

Například pokud potřebujete zobrazit statický symbol ventilu na několika grafických stránkách, nakreslete jej, vložte do knihovny symbolů a dále jej používejte jako symbol.

Před použitím symbolu v grafické stránce nejprve zkontrolujte standardní knihovny symbolů dodávané s CitectSCADA. Pokud požadovaný symbol již existuje, můžete jej vložit na stránku. Pokud neexistuje, můžete jej uložit do knihovny symbolů.

Knihovna symbolů v prostředí CitectSCADA
Knihovna symbolů v prostředí CitectSCADA

Symboly se mohou dynamicky měnit v závislosti na stavu zařízení. Takto lze například indikovat režim činnosti čerpadla (chod, stop, porucha) změnou barevné výplně symbolu.

CitectSCADA je dodáván se sadou předdefinovaných knihovních symbolů, které lze libovolně rozšiřovat. Další knihovny symbolů jsou dostupné z CitectSCADA toolboxu na webu. Dále součástí CitectSCADA je sada grafických prvků (genies) pro zobrazení technologických informací. Grafické objekty rovněž podporují animaci. To je možné použít v procesech, které zobrazují nějaký aktivní pohyb.

Dynamická změna symbolů

Dynamická změna symbolů

Na první pohled

  • Předdefinované a vlastní knihovny
  • Trvalý vývoj knihovních prvků
  • Změna v objektu v knihovně se automaticky projeví ve všech stránkách s výskytem objektu
  • Více než 500 symbolů v knihovnách

Symboly a jejich výhody

Symbol je vždy nutno vytvořit pouze jednou. Poté je uložen do knihovny a pak jej lze používat na jakékoliv grafické stránce.

Při změně symbolu jsou automaticky aktualizovány všechny instance symbolu na všech grafických stránkách. Symbol zůstane spojen se symbolem v knihovně, pokud tato vazba není záměrně zrušena.

Uložením společných symbolů v knihovně je rovněž ušetřeno místo na disku a velikost požadované paměti při běhu projektu.