GO

Grafický editor CitectSCADA

Grafický editor (Graphics Builder) umožňuje jednoduše a rychle navrhnout intuitivní operátorské rozhraní pro systém CitectSCADA. Kreslení grafických prvků nemůže být jednodušší – stačí jen vybrat nástroj, kliknout a přetáhnout na obrazovku. Jakmile je objekt nakreslen, lze jej přesouvat, měnit tvar, kopírovat a vkládat, zarovnávat, seskupovat, rotovat …

Bitmapový editor

Jakýkoliv grafický objekt (nebo skupina objektů) může být změněna na bitmapu v jednom kroku.

Bitmapy jsou editovány použitím editoru bitmap (Bitmap Editor). Bitmap editor je nástroj, který umožňuje upravovat vaši bitmapu pixel po pixelu. Protože ji můžete zvětšovat a zmenšovat, i nejmenší detaily mohou být upravovány precizně. Můžete také změnit velikost bitmapy.

Rozhraní grafického editoru CitectSCADA

Rozhraní grafického editoru CitectSCADA

Změna barev

Barvy v grafických objektech mohou být změněny automaticky. To může být částečně užitečné pro 3D manipulaci s objekty. Například 3D zelená nádrž může být změněna na modrou po stisku tlačítka, přičemž kvalita a iluze hloubky zůstane zachována.

Bitmapový Změna barev

  Bitmapový editor CitectSCADAZměna barev

Stínovaná (gradientní) výplň

Stínovaná barva výplně a směr může být použita pro objekty jako elipsy, obdélníky a polygony.

OLE automatizace

Grafika může být automaticky generována z databáze použitím rozhraní OLE pro grafický editor.

Metadata

Každý grafický objekt může mít seznam definovaných hodnot přístupných za běhu systému. Metadata poskytují přímou podporu pro konfiguraci SuperGenie.