GO

Grafické rozhraní CitectSCADA

Schopnosti grafiky SCADA systému jsou kritické faktory v jeho celkové použitelnosti. Grafika v CitectSCADA umožňuje rychle vyvíjet kvalitní snadno použitelné grafické stránky, které poskytují uživateli intuitivní a konzistentní uživatelské rozhraní.

Grafika CitectSCADA je založena na sadě objektů jako například obdélníky, elipsy, bitmapy, čary, texty, symboly a potrubí. Všechny objekty jsou vybaveny společnou množinou vlastností. Tyto vlastností umožňují vytvořit vazbu mezi informacemi z technologického procesu (tags) a chováním objektů. Pohyb na obrazovce, rotace, velikost, barva, výplň a viditelnost jakéhokoliv objektu může být použita k realistickému zobrazení aktuálního stavu monitorovaného procesu. Objekt může akceptovat jeden nebo více typů operátorských vstupů (stisknutí/držení/uvolnění tlačítky myši, kombinace kláves).

Tento přístup rychle přináší působivé výsledky – a to i pro ty nejnáročnější aplikace. Všechny objekty jsou interaktivní, takže operátorské rozhraní je jednoduché, intuitivní a flexibilní. Grafické rozhraní bylo vyvíjeno s důrazem na optimalizaci. Můžete tedy očekávat perfektní výkon za běhu aplikace CitectSCADA.

Příklad grafického operátorského rozhraní CitectSCADA

    Příklad grafického operátorského rozhraní CitectSCADA