GO

Šablony stránek

CitectSCADA poskytuje šablony pro všechny běžné typy stránek. To usnadňje tvorbu grafických stránek. Šablony jsou vybaveny základními prvky pro jednoduchou a přehlednou navigaci v rámci aplikace CitectSCADA. Všechny standardní šablony je možno uživatelsky modifikovat.

Software CitectSCADA poskytuje komplexní výběr šablon, jako například šablony pro zobrazení alarmů, trendů, SPC obrazovek atd. Všechny šablony jsou předpřipraveny, stačí pouze odpovídající názvy proměnných. Technologické stránky je možno navrhnout na základě šablony Normal. Bez ohledu na typ použité šablonu jsou základní prvky jako okraje, navigační nástroje, atd. již nakonfigurovány.

Šablony s tabulkovým stylem

Šablony obsahují uživatelem definované menu, panel nástrojů a nativně podporují zobrazení na více monitorech. Na každé stránce je na spodním okraji vždy vidět poslední tři aktivní alarmy.

Navigace na stránce je definována v konfiguračním menu projektu. To je nejjednodušší cesta jak definovat strukturu projektu.

Šablony stránek v prostředí CitectSCADA

 Šablony stránek v prostředí CitectSCADA