GO

Softwarové licence CitectSCADA

Každé balení CitectSCADA, které si koupíte, obsahuje většinu funkcionality a komunikačních protokolů. Promyšlené licencování produktů dává prostor vybrat si pro vaši aplikaci ten správný balík a získat tak maximum z vaší investice.

Licencování CitectSCADA je založeno na množství aktuálně používaných počítačů se systémem CitectSCADA a nikoliv na počtu počítačů, kde je CitectSCADA nainstalován. Pokud tedy máte nainstalován systém na 100 počítačích a používáte jich pouze 15, potřebujete pouze 15 licencí.

Cena licence je ovlivněna daným množstvím faktorů, což zahrnuje:

Počet bodů
Bod je jedna analogová nebo digitální proměnná, která je čtena z I/O zařízení. CitectSCADA počítá body z I/O zařízení pouze jednou nezávisle na tom, kolikrát je použijete ve vašem projektu. Paměťové, diskové a Cicode proměnné nejsou zpoplatněny.
Limit bodů je nejvyšší množství adres I/O zařízení, se kterými se bude pracovat. CitectSCADA lze licencovat s následujícími limity bodů: 75, 150, 500, 1500, 5000 … neomezeně

Role počítače
V síťovém prostředí neběží všechny CitectSCADA úlohy na každém počítači. Jelikož nemusíte platit za to, co nepoužíváte, máte například možnost nákupu licencí pro webového klienta s přístupem pouze pro zobrazení namísto plné licence. Počítač s klientskou licencí umožňuje operátorovi vykonávat všechny jeho úlohy a komunikovat data se servery, ale nemůže zastat roli CitectSCADA serveru. Počítače s klientskou licencí pouze pro zobrazování dat slouží pouze pro monitorování procesů bez možnosti zásahu do systému.

Jedno a víceuživatelské prostředí
Licence CitectSCADA mohou být dodány jako jednouživatelské nebo víceuživatelské. Víceuživatelské licence dovolují komukoliv na LAN nebo WAN síti spustit systém CitectSCADA. Z toho plyne, že nemusíte mít na každém PC v síti nainstalován SW nebo HW klíč a pro přístup k datům můžete použít doslova jakýkoliv počítač.

Licence pro CitectHistorian

CitectHistorian je licencován pro následující základní komponenty:

  • CitectHistorian server
  • Jako možnost CitectHistorian podle množství archivovaných bodů
  • Jako možnost CitectHistorian klient

CitectHistorian server můžete kdykoliv rozšířit nákupem následujících rozšíření:

  • CitectHistorian web server
  • Konektor pro Oracle databázi
  • Konektor pro MSSQL Server

Na první pohled

  • Souběžné licencování
  • Klienti s přístupem pouze pro zobrazení
  • HW nebo SW licenční klíče
  • Vnitřní proměnné jsou zdarma

Pokud si chcete CitectSCADA vyzkoušet, můžete si zažádat o plně funkční balík od zástupce Schneider Electric nebo si stáhnout instalační DVD z www.citect.com.

Testovací balík je naprosto stejný jako licencovaná verze (instalační software včetně elektronických manuálů), spuštěný projekt má však omezení ve formě časového limitu a dále není možná síťová komunikace mezi CitectSCADA počítači.

Na druhé straně vývojové prostředí může být použito zcela bez omezení. Nebojte se použít testovací balík pro seznámení s tvorbou projektu, otestování runtime a komunikačních schopností CitectSCADA popsaných v tomto dokumentu.