GO

Rychlé a spolehlivé alarmy

Účinný alarmní systém umožňuje rychle izolovat a identifikovat chyby a snižovat tak tím množství výpadků. CitectSCADA alarmní systém je velice jednoduchý a spolehlivý. Poskytuje detailní informace o alarmech ve formátu, který je jasný a čitelný.

Všechny alarmy jsou řízeny a zpracovávány CitectSCADA Alarm Server. Každá kontrola CitectSCADA klientem může zobrazovat alarmy a potvrzovat je. Tím se eliminuje duplicitní zpracování a zaručuje, že jsou alarmy potvrzovány v rámci celého systému.

CitectSCADA obsahuje reporty o chybách, které můžete třídit a filtrovat. Například na základě proměnných, skupině proměnných, výsledků výpočtů atd.

Práce s I/O zařízeními mohou alarmy sledovat s časovým údajem s přesností na 1 milisekundu. Tato skutečnost může mít zásadní význam pro rozlišování alarmů, které se vyskytují v rychlém sledu za sebou. Takto velká časová přesnost umožňuje jednoduše zjistit příčiny a následné vztahy mezi jednotlivými alarmy.

Rychlé rozpoznání a identifikace alarmů je velice důležitá. CitectSCADA zobrazuje alarmy na vyhrazených alarmních stránkách, ale poslední alarmy jsou vždy viditelné na dolním okraji každé stránky. Alarmy mohou být organizovány podle barvy, písma, priority nebo času výskytu. Pro kontrolu jsou všechny alarmy, které se ve vašem systému objevili, zobrazeny na alarmní stránce s kompletní historií.

Pro systémové alarmy, CitectSCADA kontroluje jak vlastní provoz tak i provoz periferních zařízení, jako jsou třeba I/O zařízení. Tato vlastnost je plně integrována do CitectSCADA a proto není nutná žádná další konfigurace.

Přizpůsobitelné formátování alarmů umožňuje zobrazení libovolné proměnné při vzniku alarmu

Přizpůsobitelné formátování alarmů umožňuje zobrazení libovolné proměnné při vzniku alarmu

Vlastnosti alarmů

Díky editovatelným vlastnostem alarmů můžete upravovat vzhled vaší grafiky, jakmile zvolený alarm nastane. Můžete třeba měnit barvu indikátoru ze zelené na červenou nebo zobrazit ikonu ‚Nebezpečí‘. Následuje výčet výše uvedených vlastností:

 • Alarmní tag, název alarmu, popis alarmu
 • Kategorie alarmu, stránka s alarmem, oblast a oprávnění na alarm
 • Zakázaný, potvrzený a nepotvrzený alarm
 • Datum a čas vzniku a zániku, doba trvání a čas potvrzení alarmu
 • Operátorem definovaný komentář
 • Úroveň alarmu (High High, High, Low, Low Low), míra, odchylka
 • Hodnota proměnné a pásmo necitlivosti
 • Různé filtry

Alarmní filtry

Správný alarmní systém by neměl zahlcovat operátora nadměrným množstvím alarmních informací.

CitectSCADA dává operátorovi možnost filtraci alarmů na základě jakékoliv vlastnosti. Filtry mohou být uloženy a znovu nahrány v závislosti na přihlášeném uživateli.

Na první pohled:

 • Analogové, digitální, SPC a vlastní alarmy
 • Integrovaná diagnostika hardware do alarmního systému
 • Rozlišení v milisekundách
 • Konfigurovatelné způsoby zobrazení
 • Archivace a sumarizace alarmů
 • Nastavitelné filtry díky vlastnostem alarmů
 • Možnost potvrzování z vícero počítačů v síti
 • ODBC, DBF, CSV a ASCII formáty dat
 • Podpora pro RTU alarmy