GO

Přizpůsobení historických trendů

CitectSCADA pracuje s velkým množstvím dat bez omezení výkonu nebo integrity dat. Můžete si vybrat z nabídky předkonfigurovaných trendových stránek, které poskytují jasnou reprezentaci dat s přizpůsobitelným zobrazením.

Každá proměnná může být logována. Trend poté zobrazuje její průběh v čase, jak se proměnná měnila, nebo jak zařízení pracovalo v rámci stanoveného procesu. CitectSCADA trendy jsou tvořeny z nasbíraných dat, ty jsou poté vyneseny v čase a výsledný graf zobrazuje průběh procesu. Trendové vzorky dat mohou být sbírány buď periodicky, nebo při nějaké události v systému. Vzorkovací frekvence dat může být od 10 milisekund až po 24 hodin.

CitectSCADA software je dodáván s řadou hotových šablon pro Proces Analyst, který umožňuje rychle vytvářet grafy trendů s kompletní navigací, nástroji na přizpůsobení a popisem. Trendy si můžete zobrazit v jednom, dvou popup oknech, ale pokud máte pocit, že váš systém potřebuje něco specifického, můžete si to nastavit pomocí nástrojů pro přizpůsobení.