GO

Operátorské ovládání

Software CitectSCADA poskytuje uživatelům celou řadu předdefinovaných šablon a systémových stránek, které zrychlují vytváření projektu. Systémové grafické stránky jsou určeny pro trendy, alarmy, nástroje pro administraci a procesní analýzu, které jsou k dispozici v různých typech šablon. Systémové grafické stránky i vlastní grafické stránky mohou využívat různé uživatelské příkazy čímž umožňují jednoduchou interakci operátora se CitectSCADA systémem. Různým příkazům a uživatelským prvkům lze přiřadit různá oprávnění. Veškeré operátorské zásahy lze zaznamenávat.

Operátorské ovládání v prostředí CitectSCADA