GO

Vstupně / výstupní zařízení (I/O Device)

CitectSCADA obsahuje více než 140 I/O device driverů. Ty umožňují připojení více než 300 různých modelů I/O zařízení - PLC, RTU, mikrokontroléry, smyčkové regulátory, DCS prvky, váhy, čtečky čárových kódů, vědecké analyzátory a další zařízení.

CitectSCADA poskytuje pouze platná data. Ve výchozím nastavení nejsou neplatná data na obrazovkách operátorů zobrazena. Pokud nejsou údaje zobrazené na obrazovce platné, CitectSCADA je označí uživatelsky definovanou indikací chyby nebo textovou zprávou. Může být zvoleno zobrazení poslední známé hodnoty v kombinaci s automatickým indikátorem kvality. CitectSCADA může být nastaven tak, aby v případě zápisu hodnoty do I/O zařízení došlo nejdříve k zapsání dat do I/O zařízení a potom zobrazení vyčtené hodnoty, než aby byla na obrazovce ihned zobrazena data zadávána operátorem.

DriverWeb

DriverWeb je zdroj informací o driverech CitectSCADA ve formě fóra. Každý driver má své vlastní fórum, které obsahuje nejnovější ovladač, ale i předchozí verze pro případ replikace stávajícího systému. Také zde najdete dokumenty ke stažení a informace o zařízení, se kterým driver pracuje a informace o tom, jak zařízení připojit. Fulltextové vyhledávání umožňuje snadněji najít více informací publikovaných dříve.

  Driver web

  Driver web

Nástroj aktualizace driverů

Driver Update Utility je k dispozici všem uživatelům účtu MyCitect. Umožňuje snadné udržování aktuálních CitectSCADA driverů, používaných v konkrétních projektech. Tento nástroj funguje podobně jako "Windows Update" operačního systému Windows. Driver Update Utility prohledá vybranou instalaci CitectSCADA na vašem počítači nebo na síti a porovnává nainstalované ovladače CitectSCADA s ovladači na Citect DriverWeb pomocí 128-bitově zabezpečeného připojení. Poté si můžete vybrat aktualizované ovladače z nalezeného seznamu a stáhnout je do zadaného adresáře na počítači nebo v síti. Jakmile jsou ovladače staženy, můžete si zvolit, které ovladače a kam je chcete nainstalovat.

Chcete-li stáhnout nejnovější verzi Driver Update Utility, navštivte www.citect.com/driverweb.