GO

Výkon

Každý typ I/O zařízení používá unikátní protokol pro komunikaci s nadřazenou úrovní jako je CitectSCADA. Rychlost, se kterou mohou být data přenášena, závisí (a je limitována) I/O zařízením a návrhem protokolu. Omezení vychází z faktu, že I/O zařízení nereagují ihned na žádosti o poskytnutí údajů a mnoho protokolů je neefektivní. Následující strategie dovolují CitectSCADA maximalizovat přenos dat.

Komunikace CitectSCADA je založena na požadavcích – čte pouze pointy, které jsou požadovány klientem. Důležitější je, že I/O server racionalizuje data požadované klienty, např. kombinuje je do jednoho požadavku, pokud je to možné. To snižuje nadbytečnou komunikaci a poskytuje obnovení obrazovek až osmkrát rychleji. Do jednoho dotazu I/O zařízení je možné vrátit pouze omezené množství je dat. Pokud jsou všechna požadovaná data seskupena dohromady, pak je vyžadováno méně dotazů a odezva je rychlejší.

Ale co se se stane, pokud jsou dva požadované registry rozděleny? CitectSCADA používá blokovací konstantu pro výpočet, zda je rychlejší je přečíst odděleně, nebo ve stejném „bloku“. Kompilováním seznamů registrů, které musí být načteny v jednom čtení, CitectSCADA automaticky vypočítává nejefektivnější cestu čtení dat. Zpracování klient-server CitectSCADA dovoluje další zvýšení výkonu díky použití cache na I/O serveru. Pokud I/O server čte registry z I/O zařízení, jejich hodnoty jsou zachovány v jeho paměti po uživatelsky definovanou dobu (typicky 300ms). Když se klient dotáže na data, která jsou uložena v cache, data jsou poskytnuta bez znovunačtení registru. V systému s dvěmi klienty taková situace nastane v 30% času. Potencionální zvýšení výkonu je tedy 30%.

Příklad blokového čtení

Příklad blokového čtení