GO

Synchronizace konfigurace proměnných

CitectSCADA usnadňuje konfigurace a údržbu vašeho systému díky propojení databáze proměnných přímo s PLC programovacím softwarem. Ovladače pro několik programovacích prostředí PLC jsou zahrnuty v CitectSCADA.

CitectSCADA FastLinx

CitectSCADA FastLinx propojuje vaši databázi v CitectSCADA s programovacím softwarem pro PLC a dává vám jedno databázové řešení. To významně snižuje dobu vývoje a pravděpodobnost výskytu konfiguračních chyb nastávajících během údržby a vývoje projektu. Schopnost obousměrného propojení (bi-directional linking) zajistí, že změny vytvořené v jednom z vývojových prostředí jsou automaticky aktualizovány do druhého, pokud jsou projekty zpracovány současně. Pokud jsou CitectSCADA a PLC projekty zpracovávány zvlášť, vlastnost Import a Export jsou neocenitelné nástroje, které zajišťují, že obě prostředí jsou udržována a průběžně aktualizována. Bez ohledu na to, zda vyvíjíte váš CitectSCADA a PLC projekty současně nebo odděleně, CitectSCADA FastLinx zajistí, že všechny proměnné tagy jsou udržovány a obnovovány automaticky.

Synchronizace
Náhled importu proměnných

Import/export proměnných (tags)

Import/export proměnných šetří cenný čas konfigurace, protože skupina proměnných může být importována v jediné operaci. Stejně důležitá je eliminace chybových překlepů spojených s přenosem definice proměnných. Je to rychlé, pohodlné a přesné!

Automatická synchronizace proměnných

Vlastnost „automatická synchronizace proměnných“ zajišťuje, že změny v definicích proměnných (tags) na PLC úrovni jsou automaticky aktualizovány v CitectSCADA. Změny v PLC/RTU jsou automaticky aktualizovány v CitectSCADA díky trvalému připojení (linking) na PLC programovací software. Pro zajištění ochrany integrity dat je proces synchronizace spouštěn při akci v CitectSCADA – například vložení proměnné. Tyto spouštěče (triggery) ověří, zda došlo k nějakým změnám v konfiguraci proměnných PLC a zajistí aktualizaci databáze proměnných CitectSCADA.

Proměnné, které jsou automaticky aktualizovány, mají řadu příznaků nastavenu pouze pro čtení. Tím je znemožněno provádění změn těchto příznaků v CitectSCADA a jejich následnému přepsání při příštím obnovení (update) databáze proměnných. Příznaky jako např. název proměnné a adresa jsou v takovém případě v CitectSCADA nastaveny pouze pro čtení, zatím co např. inženýrské jednotky a zobrazovaný formát je možno vždy definovat v CitectSCADA. Modifikováním ASCII formátovacího souboru pro import proměnných, mohou uživatelé definovat, které položky jsou pouze pro čtení.