GO

Průvodce konfigurace CitectSCADA

Průvodce pro konfiguraci komunikace s I/O zařízením v CitectSCADA vám umožní komunikovat za méně než 60 sekund.

CitectSCADA umožňuje vývoj a testování projektu, aniž byste se museli fyzicky připojit na I/O zařízení. Stačí jen zvolit typ paměťové I/O zařízení a CitectSCADA se bude chovat, jako by komunikoval s reálným zařízením. Můžete určit jakýkoliv protokol a CitectSCADA bude používat tento ovladač k zařízení ke komunikaci, zajišťující velmi důkladný test.

Průvodce nastavením komunikace

    Průvodce nastavením komunikace