GO

Rozšiřitelnost CitectSCADA

Váš SCADA systém má jedinečné požadavky, které se v čase mění. Jak tedy vybrat nejvhodnější architekturu? CitectSCADA vám dává jedinečnou možnost rozšiřitelnosti architektury systému na jakoukoliv velikost aplikace.

Rozšiřitelná architektura

Rozšiřitelnost je schopnost měnit velikost systému - nahoru nebo dolů - aniž by bylo nutné cokoli ve stávajícím systému, hardware nebo software, upravovat. Inovativní rozšiřitelnost architektury CitectSCADA umožňuje architektuře vašeho systému růst s vašimi požadavky, při zachování stávajících investic. Pokud požadujete další operátorské rozhraní, přidejte nový počítač do sítě LAN a nastavte jej jako Control klienta. Nový počítač může sdílet stejnou konfiguraci a bude získávat data z prvního CitectSCADA počítače.

Řízení strojů nebo lokální ovládání

CitectSCADA běžící na platformě Windows XP Embedded, poskytuje uživatelům řídicího systému možnosti, které odpovídají požadavkům moderních strojů. Takový systém nabízí stejnou úroveň funkcionality jako kompletní SCADA systém a může běžet jako samostatný systém nebo jako lokální ovládací panel v rámci integrovaného řídicího systému.

Standardní řízení

Mnoho CitectSCADA systémů za dobu své existence vyrostlo z jedno počítačového řešení na velké řídicí a monitorovací systémy. Schopnost růstu jednoduchého systému bez nutnosti změny konfigurace poskytuje zákazníkům CitectSCADA jistotu investic do řídicího systému v rámci dlouhodobé budoucnosti.

Rozsáhlé řízení

CitectSCADA software má pověst experta v oblasti velkých řídicích systémů. První systém realizovaný na platformě CitectSCADA v roce 1992 obsahuje více než 50.000 tagů. Pro podporu tvorby rozsáhlých projektů byly do CitectSCADA vyvinuty pokročilé komunikační topologie a struktury projektu, které umožňují návrh, implementaci a údržbu velkých řídicích systémů.

Clustrované řízení

Vzhledem k současné ekonomické situaci snižování nákladů a centralizaci řízení, CitectSCADA umožňuje sjednotit libovolný počet řídicích systémů do jediného "clusterovaného" systému, který poskytuje uživatelům dokonalou topologii. Každá místní lokalita může prohlížet vlastní řídicí systém, globální klienti mohou být nakonfigurováni tak, aby mohli prohlížet celý řídicí systém a měli jednotný seznam alarmů a možnost porovnávat trendová data v rámci několika systémů.

Velké systémy

CitectSCADA aplikace lze snadno rozšiřovat do všech velikostí podnikových aplikací - malé, střední nebo velké. Oblast pokrytí CitectSCADA je od velmi malých aplikací s několika málo sledovanými proměnnými až po rozsáhlé aplikace, které monitorují a řídí více než půl milionu bodů. Toho je dosaženo tím, že poskytuje možnost používat centralizované nebo distribuované zpracování dat. Centralizované zpracování má výhodu uchovávání a zpracování všech dat na jednom PC, což je ekonomicky úspornější řešení. Nicméně, pro velmi velké aplikace umožňuje distribuované zpracování sdílet zpracování na více počítačích.