GO

Online změny CitectSCADA

V CitectSCADA mohou být změny konfigurace nasazeny on-line. To vám umožní změnit výrobní prostředí bez přerušení operátorského řízení nebo přerušení sběru dat v reálném čase.

On-line změny jsou podporovány ve všech systémových architekturách, od jednoho počítače až po systém několika redundantních síťových serverů.

Online změny

 

Alarmní, trendové a reportní servery nepotřebují restart jen proto, že byla upravena nebo přidána jedna proměnná (tag). On-line změny na straně serveru umožňují uživateli změnit nastavení, přeložit a na serveru obnovit načtenou konfiguraci. To umožňuje přidávání, odstraňování nebo úpravy položek, které byly změněny bez zastavení běžícího systému.

 

Konfigurace alarmních, trendových a reportních serverů může být znovu načtena na vyžádání, po provedení jakékoliv změny. Prvky, které nebyly na serverech změněny, nebudou po načtení upravené konfigurace ovlivněny. Nedojde tedy k přerušení dostupnosti dat, čímž je optimalizovaná provozní efektivita. Nové načtení konfigurace na serveru může inicializovat operátor, nebo může být spuštěno kódem v případě automatického nebo dálkového provozu.

Změny v konfiguraci na straně klienta se projeví při dalším zobrazení grafické stránky. Všechny konfigurace stránky, včetně Cicode na stránce, stejně jako konfigurace navigačního menu jsou změněny on-line bez nutnosti restartování klienta.

Nyní je možné rychlé nasazení změn v průběhu výroby bez přerušení systému pomocí on-line změn na straně serveru (server-side).

On-line přidání nového alarmu, nebo trendu k systému je jednoduché. Nadefinuje se nový záznam a zvolí znovunačtení serverového procesu. Operace znovunačtení je podporována pro alarmy, trendy, reporty a akumulátory. Znovunačtení neovlivní procesy nezměněných záznamů.

I/O komunikační infrastruktura a proměnné (tagy) podporují nasazování aplikačních změn pomocí on-line přepínání I/O serverových procesů. Přepínání procesů umožňuje souvislé on-line změny kompletní I/O funkcionality během restartu každého procesu.

Klientské stránky jsou vždy přístupné, i když nejsou dostupné nově související Cicode knihovny. Nasazení změn knihovny Cicode vyžaduje restart procesu. Pokud je kompilovaná nová stránka využívající novou sadu uživatelských funkcí knihovny a knihovna očekává restart, stránka zobrazí signalizaci chyby při přístupu k nové funkci.