GO
en-UScs-CZ

Pro správné fungování těchto webových stránek používáme soubory cookie. V závislosti na vašich preferencích mohou být soubory cookies také použity ke zlepšení stránek, zabezpečení a zapamatování podrobností přihlášení, pro správu relací, shromažďování statistik, optimalizaci funkčnosti webu a dodávání obsahu přizpůsobeného vašim zájmům. Uplatňujeme předvolby, které si vyberete, a to jak zde, tak v konkrétních aplikacích, kde od vás budou výslovně požadován výběr dalších preferenčních cookies. Kliknutím na tlačítko "Souhlasit a pokračovat" a přijmete cookies a přejdete přímo na stránky. Nastavení cookies můžete kdykoliv v budoucnosti změnit. Tlačítko pro změnu nastavení se nachází v dolní části stránek.

Cookie Policy

Soubory cookie, známé také jako HTTP cookie, web cookie, nebo browser cookie, jsou data uložená webovou stránkou v prohlížeči, a poté následně zasílána stejné stránce prohlížečem. Cookie jsou navržena jako spolehlivý mechanismus pro zapamatování si událostí, které v prohlížeči nastaly v minulosti, může to být zmáčknutí tlačítka, přihlášení, nebo přístupu na stránky v minulosti.

Strictly Necessary Cookies

These cookies cannot be disabled

Tyto cookie jsou nezbytné pro funkci našich webových stránek. Obvykle se nastavují na základě vašich akcí na stránkách, tj přihlášení atd.

Cookies:
 • .ASPXANONYMOUS
 • .DOTNETNUKE
 • __RequestVerificationToken
 • authentication
 • dnn_IsMobile
 • language
 • LastPageId
 • NADevGDPRCookieConsent_portal_4
 • userBrowsingCookie

Performance Cookies

Tyto cookie nám umožňují sledovat četnost využívání stránek, takže můžeme zlepšovat výkonost a obsah. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a vidíme, jak uživatelé stránky používají. Všechny ukládané informace jsou anonimizovány. Pokud nepovolíte tyto cookies, nebudeme vědět kdy jste naše stránky navštívili nebo jak jste stránky používali.

Cookies:
 • _ga
 • _gat
 • _gid

Functional Cookies

Tyto cookie umožňují stránkám vylepšovat funkcionalitu a obsah. Mohou být nastaveny stránkami nebo třetími stranami, jejichž služby používáme. POkud cookies zakážete potom některé z těchto služeb nebudou fungovat správně.

Cookies:

Currently we are not utilizing these types of cookies on our site.

Targeting Cookies

Tyto cookies mohou bát použity na našich sránkách nyšimi partnery pro reklamu. Mouhou být použity pro sledování vašich zájmů a ukázání relevantních reklam na jiných stránkách. Neukládají přímo osobní informace, ale identifikují Váš prohlížeč. Pokud je zakážete budete mít méně cílenou reklamu.

Cookies:

Currently we are not utilizing these types of cookies on our site.

Runtime CitectSCADA

Do všech elementů rozhraní systému CitectSCADA jsou integrovány komplexní bezpečnostní prvky, což zajišťuje bezpečnost SCADA systému při jeho provozu.

Všechny monitorovací a řídicí systémy vyžadují ochranu proti neautorizovanému přístupu a ve většině případů zásahy do výroby mohou být vykonávány pouze odborníky. SCADA systém musí poskytnout určitou formu ochrany a prevence proti náhodnému, nebo záměrnému poškození osoby, prostředí a zařízení.

Integrované zabezpečení Windows pro autentifikaci uživatelů CitectSCADA

Integrované zabezpečení Windows pro autentifikaci uživatelů CitectSCADA

Systém zabezpečení aplikace CitectSCADA je postaven na uživatelích, což znamená, že každý uživatel (operátoři, údržbáři atd.) má vlastní uživatelské jméno a heslo. Tento uživatelský účet může být spravován v nativním módu zabezpečení CitectSCADA, nebo může být integrován s celopodnikovým doménovým zabezpečením (Windows Integrated Security). Bez ohledu na model, který si vyberete k implementaci, je přístup k různým oblastem systému řízen přidělením příslušných rolí. Každý uživatel, jehož uživatelský účet je spravován v rámci CitectSCADA nebo v rámci Windows domény má přiřazenu jednu nebo více rolí. Pokud je takovému uživateli umožněn přístup k určité oblasti (area), může systém dále vyžadovat odpovídající úroveň oprávnění k uskutečnění požadované akce, nebo pro zobrazení objektů. Pro každý grafický objekt, stránku, trend a report je možno definovat oblast (area), do které náleží a úroveň oprávnění pro jeho zobrazení nebo vykonání ovládací akce. Ověření uživatelského oprávnění se vždy provádí na straně serveru, nikoliv na straně klienta, což je další bezpečnostní prvek v případě rozsáhlých WAN aplikací.

Integrované zabezpečení Windows (Windows Integrated Security)

Integrace se zabezpečením Windows poskytuje dodatečné výhody jako zajištění, že stejné bezpečnostní podnikové standardy jsou aplikovány na jak řídicí systém, tak i na ostatní aplikace. Rovněž zajišťuje jednotnou správu uživatelských účtů. Například, když operátor opustí organizaci a jeho doménový uživatelský účet je odstraněn, je tímto rovněž zablokován přístup do CitectSCADA. Podobně pokud nový operátor nastoupí do zaměstnání, není třeba další konfigurací CitectSCADA povolit jeho přístup ke SCADA systému. Veškeré nastavení se provede vytvořením uživatelského účtu v doméně a přiřazením odpovídajících rolí v rámci domény.

Zabezpečení přístupu k operačnímu systému operátorské stanice

Ve většině aplikací je operátorská stanice s CitectSCADA určena pouze pro provoz této aplikace. Uživatelům lze zabránit přepnutí do OS Windows, nebo spouštění jiných programů v rámci operátorské stanice.

Přístup pouze pro čtení (view-only)

View-only klienti CitectSCADA jsou, co se týče nákladů, efektivní způsob, jak poskytnout přístup pouze pro čtení. Plovoucí klientské licence (floating clients) mohou být sdíleny mnoha uživateli kdekoliv v síti. Plovoucí licence stanovuje maximální počet současně připojených stanic.