GO
en-UScs-CZ

Pro správné fungování těchto webových stránek používáme soubory cookie. V závislosti na vašich preferencích mohou být soubory cookies také použity ke zlepšení stránek, zabezpečení a zapamatování podrobností přihlášení, pro správu relací, shromažďování statistik, optimalizaci funkčnosti webu a dodávání obsahu přizpůsobeného vašim zájmům. Uplatňujeme předvolby, které si vyberete, a to jak zde, tak v konkrétních aplikacích, kde od vás budou výslovně požadován výběr dalších preferenčních cookies. Kliknutím na tlačítko "Souhlasit a pokračovat" a přijmete cookies a přejdete přímo na stránky. Nastavení cookies můžete kdykoliv v budoucnosti změnit. Tlačítko pro změnu nastavení se nachází v dolní části stránek.

Cookie Policy

Soubory cookie, známé také jako HTTP cookie, web cookie, nebo browser cookie, jsou data uložená webovou stránkou v prohlížeči, a poté následně zasílána stejné stránce prohlížečem. Cookie jsou navržena jako spolehlivý mechanismus pro zapamatování si událostí, které v prohlížeči nastaly v minulosti, může to být zmáčknutí tlačítka, přihlášení, nebo přístupu na stránky v minulosti.

Strictly Necessary Cookies

These cookies cannot be disabled

Tyto cookie jsou nezbytné pro funkci našich webových stránek. Obvykle se nastavují na základě vašich akcí na stránkách, tj přihlášení atd.

Cookies:
 • .ASPXANONYMOUS
 • .DOTNETNUKE
 • __RequestVerificationToken
 • authentication
 • dnn_IsMobile
 • language
 • LastPageId
 • NADevGDPRCookieConsent_portal_4
 • userBrowsingCookie

Performance Cookies

Tyto cookie nám umožňují sledovat četnost využívání stránek, takže můžeme zlepšovat výkonost a obsah. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a vidíme, jak uživatelé stránky používají. Všechny ukládané informace jsou anonimizovány. Pokud nepovolíte tyto cookies, nebudeme vědět kdy jste naše stránky navštívili nebo jak jste stránky používali.

Cookies:
 • _ga
 • _gat
 • _gid

Functional Cookies

Tyto cookie umožňují stránkám vylepšovat funkcionalitu a obsah. Mohou být nastaveny stránkami nebo třetími stranami, jejichž služby používáme. POkud cookies zakážete potom některé z těchto služeb nebudou fungovat správně.

Cookies:

Currently we are not utilizing these types of cookies on our site.

Targeting Cookies

Tyto cookies mohou bát použity na našich sránkách nyšimi partnery pro reklamu. Mouhou být použity pro sledování vašich zájmů a ukázání relevantních reklam na jiných stránkách. Neukládají přímo osobní informace, ale identifikují Váš prohlížeč. Pokud je zakážete budete mít méně cílenou reklamu.

Cookies:

Currently we are not utilizing these types of cookies on our site.

Zlepšení výroby s procesním analyzátorem (Process Analyst)

Process Analyst je vizualizační nástroj který byl navržen pro analýzy příčin poruch procesů a zvýšení produktivity daného procesu.

Process Analyst

Procesní analyzátor umožňuje operátorům a procesním inženýrům analyzovat chybu v procesech, spojením trendových a alarmních dat, která jsou většinou zobrazována odděleně. Procesní analyzátor je jednoduše zobrazí v jednom integrovaném zobrazení.

Flexibilita zobrazení umožňuje uživateli zvolit formu zobrazení jednotlivých per. Hodnoty pak mohou být překryty, vrstveny nebo mohou být zobrazeny v různých panelech tak, aby zobrazení bylo přehlednější.

Procesní analyzátor obsahuje řadu unikátních funkcí včetně podpory letního/zimního času, milisekundové rozlišení časové osy, přizpůsobitelný panel nástrojů, tisk a uložení konfigurace Procesního analyzátoru pro snadné příští zobrazení.

Příklady použití

Analýza hlavní příčiny

Při poruše procesu, je vždy velice časově náročné nalézt příčinu. V minulosti musel procesní inženýr porovnávat trendová data na obrazovce s alarmními záznami, aby danou příčinu nalezl. S procesním analyzátorem stačí pouze přidat záznam veličin (analogové, digitální a alarmní záznamy), které mohou být příčinou problému do jednoho grafu, a jednoduše je porovnat na obrazovce. V případě vzniku alarmu je možno jednoduše porovnat zvolené hodnoty a provést sofistikovanou analýzu poruchy.

Porovnání různých šarží

S procesním analyzátorem lze jednoduše porovnat různé šarže pomocí jediného integrovaného zobrazení. Stačí umístit všechny proměnné, alarmy a změny stavu do jednoho panelu a stejnou skupinu proměnných do druhého panelu. Potom jednoduše operátor posouvá časovou osou jednoho z panelů. Jakýkoliv rozdíl mezi šaržemi bude okamžitě viditelný.

Sled událostí

Ve SCADA systémech jsou data čtena z geograficky rozlehlé oblastí. Typicky je sběr dat zajištěn pomocí RTU s milisekundovým časovou značkou, která jsou dále předávána do CitectSCADA. Procesní analyzátor pak může jednoduše tato data zobrazit také s milisekundovým rozlišením, čímž je možno určit, jaký byl sled jednotlivých událostí.

Jednoduché použití

Proces Analyst ačkoliv zobrazuje spoustu informací, je jednoduché ho používat. Každá hodnota, která je do Proces Analyst přidána zobrazuje spoustu vlastností, včetně:

 • Jméno a barvu přidané hodnoty
 • Vlastnosti tagu jako jednotky, váhu, atd.
 • Data průměr/maximální/minimální hodnotu

Dostupné informace si lze i jednoduše přizpůsobit, že můžete přidat či odebrat jakýkoliv sloupec a přidávat i vlastní sloupce.

Přizpůsobení

Uživatelé si mohou vybrat, která tlačítka se zobrazí pro každou instanci Proces Analyst. Bezpečnostní přístup vyžaduje také definování uživatelů, kteří mohou přidávat vlastní tlačítka pro volání dalších funkcí.