GO
en-UScs-CZ

CitectHistorian

CitectHistorian je výkonný podnikový reportní nástroj, který shromažďuje a archivuje data z různorodých systému a zobrazuje jednotnou uživatelsky přívětivou formou. Na rozdíl od ostatních historianů 100% využívá Microsoft SQL Server 2008R2 jako datový sklad, čímž překonává barieru mezi podnikovým řídicím a informačním systémem. CitectHistorian je bezpečný, jednoduše použitelný historizační a reportní nástroj, který poskytuje srozumitelné protokoly čímž usnadňuje manažerům a inženýrům jejich strategická rozhodnutí.

CitectHistorian je přímo přístupný z obchodních aplikací a nástrojů jako Microsoft Excel a Microsoft Reporting Services. Umožňuje vytvořit reportní a analytická řešení bez režijních nákladů na udržování proprietárních reportních řešení. Výsledkem je jednoduše přístupný, snadno použitelný a bezpečný reportní nástroj, který snižuje celkové náklady na vlastnění (TCO).

Jednoduchá instalace standardních technologií na bázi MS SQL snižuje náklady na instalaci a zaškolení pracovníků.

Vlastnosti

  • vizualizace dat z jednoho či několika SCADA systémů ve web browseru  
  • analýza dat v MS Excel  
  • přenos dat mezi řídicím systémem a dataázemi MS SQL nebo Oracle
  • archivace dat z řídících systémů do MS SQL Server 2008R2  
  • průmyslový standard  reportovacího nástroje

 

Ke stažení