GO
en-UScs-CZ

Citect Facilities

Případové studie CitectFacilities

Software CitectFacilities dosáhl výrazného úspěchu na celé řadě aplikací pro řízení budov. K nejúspěšnějším aplikacím patří  Roppongi Hills Mori Tower v Japonsku, Kreml v Rusku, Chifley Tower v Austrálii, Nuremberg Messe v Německu. Jak CitectFacilities pomáhá svým zákazníkům snížit provozní náklady a zlepšit služby nájemníkům se dočtete v případových studiích.
 
CitectFacilities - případové studie
 
Roppongi Hills Mori Tower
největší projekt stavební obnovy v Japonsku používá software CitectFacilities pro snížení provozních nákladů, optimalizaci spotřeby energií a zlepšení služeb nájemníkům. Jde o světově největší projekt postavený na OPC. Více než 500 000 proměnných je získáváno z 300 OPC serverů a prezentováno na 750 grafických stránkách s dobou odezvy kratší než 1s.
 

Einstein III
CitectFacilities společně s BACnet a EIB zařízeními  poskytuje úsporu energie a nákladů na údržbu v kancelářské budově Einstein III  Haidhausen v Mnichově.
 
Výstavní centrum v Norimberku
CitectFacilities integruje systémy pro řízení budov několika dodavatelů ve výstavním centru v Norimberku. Tím chrání existující investici do automizace budov a snižuje provozní náklady výstavního centra.
 
London Borough
jeden z úřadů v Londýně udržuje své budovy s více než 250 000 obyvately díky software CitectFacilities.

SungWoo Ostrava
CitectFacilities zajišťuje vhodné pracovní podmínky a optimalizuje spotřebu energií ve výrobním podniku SungWoo v Ostravě. Ohřev teplé užitkové vody, řízení vytápění, klimatizačních jednotek a celé vzduchotechniky je díky integrovanému plánovači (scheduler) optimalizováno dle potřeb uživatele.