Dále v kategorii:


 

  

CitectSCADA 7.20

SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition System jehož primární funkcí je sběr informací (dat) ze zařízení jako jsou programovatelné logické automaty (PLC), vzdálené moduly (RTUs) atd.
CitectSCADA is a plně integrovaný, vysoce spolehlivý a snadno rozšiřitelný řídící a monitorovací software HMI / SCADA, který zajišťuje uživatelům zvyšit návratnost investic do výrobního zařízení. Snadno použitelné konfigurační nástroje a výkonné vlastnosti umožňují rychlé nasazení na aplikaci libovolné velikosti.

 

 

Nové vlastnosti CitectSCADA v 7.20

   Minimize

 

Snažší, chytřejší, bezpečnější

Nová verze 7.20 SCADA systému Citect nyní umožňuje integrovat ještě větší technologie než kdykoliv dříve. Uživatelé kromě nových vlastností získávají lepší bezpečnost a funkcionalitu díky podpoře OS Microsoft® Windows 7. Pro usnadnění tvorby rozsáhlých systémů byly vylepšeny on-line změny  a zavedena  podpora technologických klusterů. Z pohledu telemetrických aplikací má velký význam přidání detailů pro technologické proměnné.

Vývoj směřuje k požadavku koncových uživatelů mít možnost sledovat technologii nejen prostřednictvím technologických dat, ale umožnit operátorům přímý pohled na sledovanou technologii pomocí kamer a to z jednoho systému. Možnost sledovat kritické procesy přímo ze SCADA systému je nyní možná díky integraci PelcoTM kamer.

Filozofie vývoje systému z hlediska důrazu na podporu zpětné kompatibility stále chrání investici investorů do jejich do SCADA systému.

Co je nového ve verzi V7.20
-          Rozšířené vlastnosti proměnných (tag extensions)
-          On-line změny na alarmním, trendovém a reportním serveru
-          Nové šablony včetně rozlišení pro širokoúhlé monitory
-          Podpora Windows 7
-          Zlepšení výkonnosti systému
-          Zvýšená bezpečnost
-          Podpora instalace pouze run time verze (bez vývojového prostředí)
-          Snadná integrace s Pelco kamerami, které umožňují efektivní sledování důležitých částí technologie
-          Nové ovladače pro lepší integraci s produkty Schneider Electric používající OFS
-          Process analyst nyní může zobrazovat data z CitectHistorianu
-          Možnost ad-hoc trendování jakékoliv proměnné v nástroji Process Analyst
-          Zkrácený vývoj grafiky diky použití metadat v grafických objektech
-          Jednodušší super genie

 

Podpora Windows 7
Citect V7.20 plně podporuje nejnovější operační systémy W7 a WS2008. Můžete tak  využít výhody a zabezpečení, které vám tyto operační systémy poskytují.
Se zvyšujícími se nebezpečím  kyberterorismu a požadavky na zabezpečení systémů proti takovým útokům byla přidána další vylepšení zabezpečení jako například autentifikace SCADA serverů. Ta vytváří  další úroveň ochrany  řídicích systémů umístěných na korporátních sítích.

 

Integrace Pelco kamer
Integrace funkce dohledu a vzdáleného monitorování umožňuje propojit události řídicího systému (např. alarmy v zabezpečené oblasti)  se záznamy z dohledového systému těchto prostor. Poskytuje možnost přímo sledovat kritické procesy, drahá zařízení a strategický výrobní materiál a současně kontrolovat parametry procesu.
Dohled umožněný touto integrací usnadňuje operátorům rozhodování a snižuje míru možnosti špatného rozhodnutí v kritických situacích. Vizuální kontrola zařízení, perimetru či oblasti navíc zlepšuje celkovou bezpečnost.

 

Online změny na straně serveru

V případě provedení změny projektu (něco se změní, přidá či odebere),  nemusí být alarmní, trendové či reportní servery restartovány. Po úpravě konfigurace se aplikace překompiluje a správce v okamžiku připravenosti změnu nasadit nahraje novou konfiguraci na příslušném serveru. Během této akce jsou aktualizovány jen změny, takže ostatní alarmy, trendy či reporty se zpracovávají bez přerušení. Pokud se pokusíte udělat změnu, kterou není systém schopen implementovat, systém poběží bez přerušení dále a neplatnou změnu pouze zakáže. Tím se minimalizuje risk a optimalizuje účinnost systému a kontinuita dat.

Konfigurace redundantních serverů umožňuje nyní nastavit pár redundantních komunikačních serverů na jednom počítači.  Střídáním IO Serverů je možné docílit změny konfigurace komunikace úplně bez přerušení i na jednom počítači.
Zavádění změn a restarty všech serverů je možné provádět z aplikačního kódu. Tak je možné plně automatizovat nasazení změn i na vzdálených počítačích. Podrobné informace o stavu jednotlivých procesů a verzích aplikací umožňují spouštět jednotlivé procesy ve správném  okamžiku (po dokončení spouštění korespondujících procesů), tak se dále snižuje případné riziko ztráty dat.
Rozšířené vlastnosti proměnných
Každá proměnná má nově sadu prvků s podrobnými informacemi. Každý prvek obsahuje hodnotu, údaj o kvalitě a časovou značku.
Údaj o kvalitě umožňuje lépe vyhodnotit důvěryhodnost získaných dat, časová značka poskytuje přesnější informaci o vzniku hodnoty v systému. Všechny proměnné dostanou časovou značku na IO serveru, přičemž u protokolů přenášejících časovou značku (jako je např. DNP3 nebo OPC), se využije časová značka z nižší úrovně. Využití údajů o kvalitě a časových značek pomáhá k lepšímu přehledu o tom, jak se systém chová a umožňuje tak rozhodovat na základě lepších informací.
Systém v reálném čase zobrazí u proměnných ty informace, které nejlépe vystihují aktuální stav procesu. Uživatel ale má možnost použít jednotlivé detailní informace a ty přímo zobrazit. Například když OPC Server poskytuje údaj o špatné kvalitě (BAD quality), může být také zobrazena poslední správná hodnota (s příznakem - GOOD quality) a čas kdy byla tato správná hodnota získána.

 

V této sadě prvků s podrobnými informacemi je také prvek s označením override, který umožňuje operátorovi v případě poruchy měření nebo komunikace přejít do režimu override a zadat hodnotu nahlášenou lokální údržbou. Další prvek Control inhibit zakáže provádět jakékoliv změny (včetně skriptů),a tak chránit kritické systémové informace zabráněním možnosti zápisu do vybraných proměnných.
Nové šablony.
Citect V7.20 zavádí v šablonách novou sadu aplikačních ikon které zobrazují klíčové funkce software více intuitivně. Dále byly přidány šablony pro podporu širokoúhlých monitorů s možností nabídky záložkového stylu s nejčastějšími uživatelskými funkcemi. Tato zlepšení společně pomáhají zkrátit čas potřebný pro vývoj aplikací.
Nové menu poskytuje moderní vzhled podobný nejnovějším aplikacím a je zcela uživatelsky konfigurovatelné v rámci projektu a podprojektů. Položky hlavní nabídky – menu, jsou reprezentovány záložkami pod horní nabídkovou lištou. Druhá úroveň nabídky je zobrazena pomocí ikon v záložce. Třetí a čtvrtá úroveň je reprezentována rozbalovací nabídkou poskytující jednoduchou uživatelsky konfigurovatelnou, čtyř úrovňovou nabídku – menu.

Další zlepšení byla provedena u alarmních šablon a šablon nástroje Process Analyst, což je učinilo pružnější, výkonnější a jednodušší k používání.

Grafická vylepšení
Metadata poskytují grafickým objektům jednoduchý seznam vnitřních proměnných použitelných virtuálně pro jakoukoliv informaci, například asociace se super genii, jednoduché receptury, operačními parametry či další neomezený rozsah použití.
Pojmenovaná asociace stránky začíná odstraněním potřeby pamatovat si, které číslo ukazuje na kterou proměnnou a dokonce přidává podporu pro výchozí a chybové hodnoty.
Kombinace metadat a pojmenovaných asociací zcela eliminuje potřebu kódu pro zobrazení super geniů včetně těch nejsložitějších, které umí zpracovat nedefinované proměnné.
Tato grafická vylepšení dovolují výkonnější a jednodušší údržbu systému a jeho vytvoření v kratším čase.
Výhody na první pohled
-          Optimalizace majetku, zdrojů a výroby
-          Získáte lepší celkový obrázek vašich procesů
-          Zajistí zlepšenou kvalitu výroby, bezpečnost a podporu.
-          Umožní lepší informované rozhodování
-          Zvýší bezpečnost majetku a efektivitu operátorů.
-          Sníží čas, risk a náklady na vývoj.
Dokumentace ke stažení: