CitectSCADA - plně integrovaný, vysoce spolehlivý řídící a monitorovací software

Zabezpečení Licence
Operátorský panel CitectSCADASCADA - Supervisory Control And Data Acquisition System jehož primární funkcí je sběr informací (dat) ze zařízení jako jsou programovatelné logické automaty (PLC), vzdálené moduly (RTUs) atd.

CitectSCADA is a plně integrovaný, vysoce spolehlivý a snadno rozšiřitelný řídící a monitorovací software HMI / SCADA, který zajišťuje uživatelům zvyšit návratnost investic do výrobního zařízení. Snadno použitelné konfigurační nástroje a výkonné vlastnosti umožňují rychlé nasazení na aplikaci libovolné velikosti.

Dále v kategorii: